ŪADT > Plungės rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų analizė

Plungės rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų analizė

Rita Bitarienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plungės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2016-09-29

 

Plungės rajone 2015 m. surinkti 24 respondentinių ūkių duomenys. Ūkiai atrinkti pagal ekonominį dydį ir tipą. Rajone vyrauja kalvotas reljefas, žemės priskiriamos mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms, todėl daugiausia yra gyvulininkystės ir mišrių ūkių.

Plungės rajono respondentinių ūkių vidutinis žemės plotas 2012 m. buvo 80,96 ha, 2013 m. – 84,33 ha, 2014 m. – 90,87 ha, o 2015 m. – tik 74,81 hektaro. Šiam rodikliui įtakos turėjo tai, kad 2015 m. į respondentinių ūkių atranką pateko daugiau smulkesnių ūkių.

Pagrindiniai žemės ūkio augalai, auginti Plungės rajono respondentiniuose ūkiuose, išliko tie patys – miežiai ir avižos. Jeigu ankstesniais metais daugiau auginta žieminių kvietrugių, tai 2015 m. – žieminių kviečių.

Augalų derlingumas, t/ha

Augintų žemės ūkio augalų derlius 2015 m. – didžiausias per pastaruosius ketverius metus. Žieminių rapsų neaugino nė vienas ūkis.

Iš atrinktų respondentų 16 laikė melžiamas karves. Vidutinis jų skaičius – 16. Vidutinis primilžis iš karvės 2012 m. – 5,13 t, 2013 m. – 4,85 t, 2014 m. – 5,15 t, 2015 m. – 4,9  tonos. Primilžis kasmet nežymiai kinta.

Nors gyvulininkystės ūkių rajone dauguma, augalininkystės pajamos viršijo gyvulininkystės. Jos sudarė 55 proc. visų pajamų. 

Bendrasis mokumas rodo, kaip ūkis sugeba trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Jeigu bendrasis mokumo koeficientas didesnis negu 2,5, reiškia, kad ūkininkas yra sukaupęs tiek apyvartinių lėšų, jog nepajėgia jų visų panaudoti. Tokių ūkių Plungės rajone net 2/3.

Pusė rajono respondentinių ūkių 2015 m. iš gamybinės komercinės veiklos patyrė nuostolių. Subsidijų gamybai dalis pajamose kiekvienais metais didėja. Jos 2013 m. sudarė 34,92 proc., 2014 m. – 38,56 proc., 2015 m. – 43,54 procento. Taigi subsidijų įtaka ūkių ekonominiam gyvybingumui kasmet vis didėja.

Parengta pagal Plungės rajono 2015 m. respondentinių ūkių analizę.

 

Naudinga vaizdo informacija

 

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi

 

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos