ŪADT > Šalčininkų r. respondentinių ūkių 2017 m. veiklos analizė

Šalčininkų r. respondentinių ūkių 2017 m. veiklos analizė

Ana Jarmolovič
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šalčininkų r. biuro apskaitos konsultantė


2018-12-27

© LŽŪKT nuotr.

Kiekvienais metais Šalčininkų r. biuras į ŪADT teikia vis daugiau duomenų. 2017 m. surinkti ir išanalizuoti 34 ūkių duomenys, 2016 m. – 33, 2015 m. – 30. Tarp atrinktų respondentų daugiausia, tai yra 24 mišrūs ūkiai. Didžiausias vieno ūkio 2017 m. deklaruotas plotas – 1288,89 ha (augalininkystės ūkis), o mažiausias – 2,1 ha (ekologinė daržininkystė).

Šalčininkų r. žemės mažiau palankios ūkininkauti, derlius negausus, auginimas reikalauja daug darbo ir išlaidų, todėl ūkių veiklos rezultatai skiriasi nuo Lietuvos vidurkio. Žemiau pateiktoje lentelėje ir grafike matyti 2017 m. Šalčininkų r. analizuojamų respondentinių ūkių vidutiniai duomenys. Augintų pagrindinių žemės ūkio augalų derlingumas neženkliai, bet augo. Palyginę respondentinių ūkių 2016 m. ir 2017 m. duomenis, pastebime, kad avižų derlingumas padidėjo 0,46 t/ha, grikių – 0,1 t/ha, daugiausia padidėjo kviečių derlingumas – 0,95 t/ha. Lyginant Šalčininkų r. 2017 m. duomenis su Vilniaus apskrities duomenimis, matyti, kad labai skiriasi miežių derlingumas, t. y. Vilniaus apskrityje didesnis 2,59 t/ha, o kviečių 0,77 t/ha mažesnis.

1 lentelė Augintų žemės ūkio augalų derlingumas, t/ha

WEb-lentele

Web-pav11 pav. Augintų kultūrinių augalų derlingumas, t/ha

Web-pav22 pav. Primilžis iš karvės, t

Web-pav33 pav. Karvių skaičius, vnt.

Iš 34 analizuojamų ūkių 20 užsiėmė gyvulininkyste. Laikomų karvių vidurkis Šalčininkų r. respondentiniuose ūkiuose 2016 m. buvo 20,5 vnt., o 2017 m. sumažėjo iki 20 vnt. Palyginus laikomų karvių skaičių Šalčininkų r. ir Vilniaus apskrityje, skirtumas yra didelis – 18,3 vnt., t. y. Vilniaus apskrityje mažiau (3 pav.). Mažėjant laikomų karvių skaičiui, mažėja ir primilžis iš karvės, kuris 2016 m. buvo 4,5 t pieno į metus, o 2017 m. jau 3,21 t.

Web-pav44 pav. Šalčininkų r. bendrųjų ūkio pajamų struktūra 2017 m., %

Daugiausia Šalčininkų r. ūkininkai-respondentai gavo augalininkystės pajamų – 1 495 250,00 Eur, jos sudarė 73,26 proc. visų pajamų. Gyvulininkystės pajamos – 491 892 Eur (24,19 proc.), suteikta paslaugų buvo už 25442 Eur (1,25 proc.) ir kitos pajamos buvo gautos už turizmo paslaugas – 28210, 00 Eur (1,3 proc.)

Šalčininkų r. ūkininkai turi sunkumų, nes ūkininkauja nepalankiose šiam verslui vietovėse, nors pagal surinktus duomenis galima teigti, kad rajono respondentiniai ūkiai dirbo stabiliai. Didelė pagalba jiems – gaunamos tiesioginės išmokos, dalyvavimas investiciniuose projektuose, reikalingos ūkiui technikos ir įrangos įsigijimas, kurios dėka laukai yra gerai paruošiami sėjai, pasėliai prižiūrimi, gautas derlius užtikrina ūkio konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkoje.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos