Visi, kam reikalingi Augalų apsaugos kursų baigimo ar kvalifikacijos pažymėjimai, kviečiami mokytis nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

ŪADT > Prienų r. 2018 m. respondentinių ūkių analizė

Prienų r. 2018 m. respondentinių ūkių analizė

Asta Vaitkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro ekonomikos konsultantė


2019-10-30

© LŽŪKT nuotr.

ES šalys, įgyvendindamos bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebi žemės ūkio situaciją. Ūkininkų ūkių veiklos ekonominei ir finansinei būklei vertinti sukurta informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą – ŪADT (Ūkio apskaitos duomenų tinklas). Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro konsultantai 2018 m. į ŪADT pateikė 21 respondentinio ūkio apibendrintas anketas.

Prienų r. respondentinių ūkių vidutinis bendras žemės plotas 2018 m. buvo 95,63 ha – ūkiai nežymiai padidėję, palyginti su 2017 m. vidutiniu ūkiu (90,83 ha). Didžiausias respondentinis ūkis 2018 m. valdė 449 ha žemės ūkio naudmenų.

Vertinant galvijų skaičių, reikia pastebėti, kad vidutinis melžiamų karvių skaičius Prienų r. 2018 m. buvo 17 melžiamų karvių viename ūkyje, o 2017 m. – 16 karvių. Lietuvos respondentiniuose ūkiuose atitinkamai buvo laikoma vidutiniškai 19 ir 21 karvės.

Analizuojant ŪADT tinklo duomenis, siekiama palyginti ūkių vykdomos veiklos dydį ir įvertinti žemės ūkio subjektų finansinę situaciją.

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Prienų r. ūkininkai 2018 m. iš 1 uždirbto euro gavo 0,31 Eur grynojo pelno, tiek pat vidutiniškai gavo respondentiniai ūkiai visoje Lietuvoje. Vadinasi, dauguma ūkių 2018 m. veiklą vykdė pelningai ir stabiliai, buvo ekonomiškai gyvybingi. Tačiau skaičiuojant šį rodiklį į gautas pajamas įtraukiamos ir tiesioginės išmokos. Paanalizuokime ūkių ekonominį gyvybingumą be dotacijų. Atėmus dotacijas, matome daug blogesnę situaciją, ypač 2018 m. – Prienų r. grynojo pelningumo rodiklis yra -0,02 Eur, o Lietuvoje – -0,06 Eur. Palyginus su 2017 m., 2018 m. buvo daug prastesni visoje Lietuvoje (1 pav.). Svarbu akcentuoti, kad visų ūkių veiklos efektyvumas labai priklauso nuo subsidijų, kurias moka Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika, ypatingai vyraujant nepalankioms oro sąlygoms.

Web-pav11 pav. Prienų r. ūkių vidutinis grynasis pelningumas 2018 m., koef.

www.agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos