Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

VIDEONAUJIENOS > AUGALININKYSTĖ > Galimybė spręsti melioracijos problemas

Galimybė spręsti melioracijos problemas
2014-05-30


LR žemės ūkio ministro 2014 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-94 patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2007?2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ paraiškų melioracijos grioviams tvarkyti pateikimo grafikas. Paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos galima bus pateikti nuo 2014 m. birželio 2 d. iki gruodžio 31 d. Priemonėje dalyvauti kviečiami ūkininkai, t. y. žemės sklypų savininkai, ar asmenys, kitais teisėtais pagrindais naudojantys žemės sklypus. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt

 NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


GEBA_1

Agroakad Juventus 230X350

4


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos