VIDEONAUJIENOS > VERTA ŽINOTI > Įnovatyvios paslaugos įvertintos „Ką pasėsi 2015“ medaliu

Įnovatyvios paslaugos įvertintos „Ką pasėsi 2015“ medaliu
2015-04-02


Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) – jau daugiau nei 20 m. užima lyderės pozicijas žemės ūkio konsultavimo paslaugų rinkoje. Organizacijai gerus rezultatus pasiekti padeda jos tinklinė struktūra, apimanti visą Lietuvą – 46 rajonuose įkurti konsultavimo biurai, o centrinė būstinė įkurta geografiniame šalies centre – Akademijos miestelyje, Kėdainių rajone. Konsultavimo tarnyba 2015 m. pasitiko atsinaujinusi – su išgryninta misija, vizija, vertybėmis, kurios atsispindi naujojoje 2015–2018 m. strategijoje. Ji kurta remiantis modernia, sėkmingose pasaulio verslo įmonėse pripažinta misijų vadybos koncepcija. LŽŪKT misija susideda iš įsipareigojimų keturioms suinteresuotoms šalims – klientams, darbuotojams, mokslo ir inovacijų atstovams bei kaimo plėtros formavimo ir įgyvendinimo institucijoms. LŽŪKT direktorius dr. E. Makelis, kalbėdamas apie klientams skirtą strateginę kryptį, pabrėžė, kad pasirinktas ilgalaikės perspektyvos veiklos orientyras – kompleksinės paslaugos, sistemingai nukreiptos į visą ūkyje taikomą gamybos technologiją, didesnis paslaugų ir būtiniausių žinių prieinamumas elektroninėje erdvėje, naujų tiksliojo ūkininkavimo paslaugų kūrimas ir diegimas, elektroninių paslaugų ir programų plėtra, ūkyje taikomų technologijų ekonominė analizė ir gautų duomenų panaudojimas ūkio vadybiniams sprendimams priimti. „Didelis dėmesys bus skiriamas žemdirbių ir kaimo žmonių kompetencijų didinimui, konsultavimui, inovacijų kūrimui ir diegimui. Žemdirbiams ir kaimo verslininkams bus teikiamos paslaugos siekiant kuo efektyviau pasinaudoti Kaimo plėtros programos priemonių teikiama investicine ir kitokia parama.“, – sakė įstaigos vadovas. IKMIS tapo parodos „Ką pasėsi...2015“ laureatu LŽŪKT šalies ūkininkams pristato integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinę sistemą IKMIS, kurioje pristatomos 4 elektroninės paslaugos, skirtos žemdirbiams, konsultantams bei mokslo atstovams. Paslaugos sukurtos įgyvendinant ES Tausaus pesticidų naudojimo direktyvą ir strategiją, LR Augalų apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus. Prie sistemos galima prisijungti ir naudotis elektroninėmis paslaugomis per internetinį adresą www.ikmis.lzukt.lt arba per žemdirbiams skirtą portalą www.agroakademija.lt. IKMIS – tapo parodos „Ką pasėsi...2015“ laureatu. Prisijungę prie IKMIS, lankytojai operatyviai informuojami apie kenksmingų organizmų plitimą įvairių žemės ūkio augalų pasėliuose visuose Lietuvos rajonuose. Kas savaitę informaciją į sistemą suveda LŽŪKT rajonų biurų augalininkystės konsultantai, pagal mokslininkų parengtą metodiką stebintys pasėlius augalų vegetacijos metu. Išskirtinumas ir inovatyvumas – kenksmingų organizmų plitimo prognozės susijusios su meteorologiniais duomenimis ir su tam tikrais kompiuteriniais matematinių skaičiavimų moduliais. Tam tikslui įsigytos ir visoje Lietuvos teritorijoje pastatytos meteorologinės stotelės bei ligų ir kenkėjų plitimo prognozavimo kompiuteriniai moduliai, kurie fiksuoja ir į sistemą IKMIS teikia pagrindinių žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų pasireiškimo bei plitimo prognozę. Informacinėje sistemoje skelbiami augalų apsaugos produktų, ligų, kenkėjų ir piktžolių katalogai, padedantys greičiau atpažinti ligą ar kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius Lietuvoje registruotus augalų apsaugos produktus. Sistemos vartotojai turės galimybę interaktyviu būdu konsultuotis su LŽŪKT specialistais ir rajonų biurų konsultantais dėl integruotos augalų apsaugos metodų taikymo. Kita svarbi sistemos sritis – ūkininkų, žemės ūkio konsultantų mokymų nuotoliniu būdu sistema, jų akreditacija ir pažymėjimų išdavimas. Informacinėje sistemoje jiems suteikiama galimybė gilinti žinias pagal 8 mokymų programas. Pageidaujantys dalyvauti mokymuose, gali pasirinkti mokymo būdą: auditorinius mokymus, tiesioginę mokymų transliaciją, elektroninių mokymų vaizdo įrašo peržiūrą, elektroninius mokymus realiu laiku. Visų mokymų programų dalyviai, išklausę dėstomą medžiagą, gaus kursų baigimo ar akreditacijos pažymėjimus. Sutaupomas laikas ir lėšos, nes mokymuose dalyvauti galima neišvykstant iš namų ar savo darbo vietos.

Oper. V. Juška, red. E. Mankutė

© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.ltNAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 

pasaru-tyrimo-baneris

manto-baneris

nuotoliniai mokymai

Ukininko-patarejas

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos