Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti

VIDEONAUJIENOS > PARAMA IR VERSLAS > Nepamirškite atnaujinti žemės ūkio valdų duomenis

Nepamirškite atnaujinti žemės ūkio valdų duomenis
2010-10-25


Kokie duomenys apibūdina žemės ūkio valdą? Valdos duomenys – tai deklaruotos žemės ūkio naudmenos, laikomi ūkiniai gyvūnai, registruoti Ūkinių gyvūnų registre, ir kiti su plėtojama ekonomine veikla susiję duomenys. Valdos registracijos duomenys beveik visapusiškai apibūdina kiekvieno žemės ūkio ar alternatyvios žemės ūkiui veiklos subjekto (ūkininko) plėtojamą ekonominę veiklą įregistruotoje valdoje.

Iki kada reikia atnaujinti valdos duomenis? Valdų duomenys turi būti atnaujinami kasmet iki metų pabaigos, net jei jie nepasikeitė. Valdos duomenims pasikeitus, tai būtina padaryti per 30 dienų. Jei reikia, duomenys gali būti atnaujinami daugiau negu vieną kartą per metus, pavyzdžiui, ir valdos valdytojo iniciatyva, jeigu juos atnaujinti reikalauja Europos Sąjungos ir valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo taisyklės. Atnaujinus žemės ūkio valdos duomenis, jos identifikavimo kodas nepasikeičia.

Kur reikėtų kreiptis dėl duomenų atnaujinimo? Norint atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis, reikia kreiptis į tą seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.

Kokius dokumentus reikia pateikti? Duomenų teikėjas turi pateikti valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą (juridinio asmens registravimo pažymėjimą, LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje). Jei duomenis teikia įgaliotasis asmuo, jis pateikia įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą. Kiti dokumentai pateikiami, jeigu valdoje yra pokyčių. Galima pateikti ir notaro patvirtintas dokumentų kopijas.

Oper. Vaidas Čižauskas, red. Ramunė Sutkevičienė

© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt

baneris

baneris-i-agro