Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti

VIDEONAUJIENOS > MIŠKININKYSTĖ > Miško savininkų nuotoliniai mokymai: KPP 2014–2020 metų priemonės (II)

Miško savininkų nuotoliniai mokymai: KPP 2014–2020 metų priemonės (II)
2018-05-02


Nelengva susigaudyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių (KPP)gausoje. Vienas Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistų veiklos prioritetų – mokymai, konsultacijos ir miškininkystės paslaugos, skirtos privačių miškų savininkams, siekiantiems ES paramos.
Balandžio pabaigoje vykusiuose nuotoliniuose mokymuose dalyviai klausėsi paskaitos „Lietuvos Kaimo plėtros programos 2014–2020 priemonės“ (KPP). Lektorė – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistė Vita Guogaitė.
Lektorė pristatė pagrindines priemonės  „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis (Miško veisimas,  Investicijos į miškininkystės technologijas, Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas, Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė), informavo apie paraiškų rinkimo grafiką, aptarė prioritetus, tikslines sritis ir kompleksinius tikslus ir sąlygas bei reikalavimus paramai gauti.
Aptarta priemonės „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ aktuali informacija.
Mokymų medžiagą „Lietuvos Kaimo plėtros programos 2014–2020 priemonės“ (II) galima peržiūrėti čia.
©www.lzukt.lt;www.agroakademija.lt, 2018 m. gegužė

apskaita

bestplanter

medziobirza1 (1)