Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

VIDEONAUJIENOS > AUGALININKYSTĖ > Drėgmės išteklių valdymas dirvožemyje – misija (ne)įmanoma?

Drėgmės išteklių valdymas dirvožemyje – misija (ne)įmanoma?
2020-01-27


Šiuo metu laukų masyvuose esamomis drenažo sistemomis vanduo teka viena kryptimi –  į griovius ar upelius, todėl sniego tirpsmo ar lietaus vanduo sausringais laikotarpiais nepanaudojamas kaip dirvožemio drėgmės atsargos, nes jis nekaupiamas ir yra nevaldomas. Be to, su drenažo vandeniu į melioracijos griovius ir kitus atvirus vandens telkinius išplaunamos augalams su trąšomis paskleistos maisto, ypač azoto, ir kitos agrocheminės medžiagos. Šias problemas padėtų išspręsti reguliuojamas drenažas.

Apie reguliuojamo drenažo naudą kalbamės su Pasvalio rajone ūkininkaujančiu Kasparu Mulevičiumi, LŽŪKT Technologinių paslaugų skyriaus vadovu Rimu Magyla ir UAB EkoDrena direktoriumi Jonu Steikūnu.

Red. Ramunė Sutkevičienė, oper. Egidijus Vilkevičius
© www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt, 2020 sausisNAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


GEBA_1

Agroakademija_Butisan 5_230x350

4


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos