Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

VIDEONAUJIENOS > MIŠKININKYSTĖ > Miškas mažina klimato kaitą. Naudokitės ES parama

Miškas mažina klimato kaitą. Naudokitės ES parama
2020-10-12


Klimato kaita su atmosferoje didėjančiu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu – viena svarbiausių 21-ojo amžiaus aplinkosaugos problemų. Ją bent iš dalies išspręsti padėtų miškai, kurie sugeria ir savo ekosistemoje saugo didžiulius anglies kiekius, tad absorbuoja šiltnamio efektą skatinančias dujas. Naujajame nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros programos projekte numatyta kasmet įveisti po 8 tūkst. ha naujų miškų. Miškams įveisti paramą skiria ir Europos Sąjunga. Nuo 2020 m. rugsėjo vidurio iki lapkričio 16 d. renkamos paraiškos pagal veiklos srities „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ priemonę „Miško veisimas“. Šiam KPP priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 9 283 964 Eur paramos lėšų.
Konsultuoja Konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų biuro specialistė Agnė Žėglevičiūtė

Red. Ramunė Sutkevičienė, oper. Egidijus Vilkevičius
© www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt, 2020 m. spalisNAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris-i-agro

Baneris-naujas-VEIKIANTIS-230x480

medziobirza1 (1)


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2021 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos