Apskaita

Apskaita

Ūkininkavimas – viena verslo formų, todėl, norint sėkmingai ūkininkauti, labai svarbu žinoti, kiek turima turto, ar didelės skolos, kiek sumokėta ir kiek dar reikia sumokėti mokesčių, darbo užmokesčio, ir, svarbiausia, koks veiklos rezultatas.
Didžioji dalis šios informacijos turi būti pateikiama ūkininkų ūkių veiklos buhalterinėje apskaitoje.


Plačiau

Mokesčiai

Vyriausybė, planuodama ir paskirstydama biudžeto lėšas, siekia sukurti darnią šiuolaikinę Lietuvos mokesčių sistemą. Kad būtų užtikrintas teisingas ir proporcingas mokesčių paskirstymas, yra nuolat atnaujinami ir priimami nauji mokesčių įstatymai. Dėl šių procesų mokesčių skaičius ir tarifai nuolat keičiasi. Apie naujausius jų pasikeitimus skaitykite šiame skyriuje.


Plačiau

ŪADT

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT, angl. FADN – Farm Accountancy Data Network) - tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama Bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Tai ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Ši sistema teikia informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrąją situaciją žemės ūkyje. ŪADT yra pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą šaltinis.


Plačiau