Apskaita / Mokesčiai


Vyriausybė, planuodama ir paskirstydama biudžeto lėšas, siekia sukurti darnią šiuolaikinę Lietuvos mokesčių sistemą. Kad būtų užtikrintas teisingas ir proporcingas mokesčių paskirstymas, yra nuolat atnaujinami ir priimami nauji mokesčių įstatymai. Dėl šių procesų mokesčių skaičius ir tarifai nuolat keičiasi. Apie naujausius jų pasikeitimus skaitykite šiame skyriuje.


Ūkininkų mokesčiai 2014 m.

Ūkininkų mokesčiai 2013 m.
Dar kartą apie PVM (2013-06-18)

Kita
Beviltiškos skolos (2014-01-13)
Žemės mokestis (2010-09-29)