Apskaita / Mokesčiai

Išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias individualios žemės ūkio veiklos pajamas

2017-04-10
Jolita Graužinytė,
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Utenos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė

Remiantis GPMĮ 18 str. leidžiamais atskaitymais (LA), laikomos įprastinės t. y. būtinos patirti šiai veiklai išlaidos, susijusios su pajamų gavimu (uždirbimu) per tą mokestinį laikotarpį (einamuosius metus), kada buvo faktiškai uždirbtos pajamos ir kurias galima pagrįsti.

Taigi, siekiant, jog išlaidos būtų pripažintos leidžiamais atskaitymais, jos turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus LR buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos rekvizitus, išrašytais individualią veiklą vykdančio gyventojo vardu. Taip pat privalu įrodyti tai, kad tos išlaidos yra susiję su gautų pajamų uždirbimu. Vis tik yra ir kitas būdas, kai išlaidas pagrindžiančių dokumentų nereikia. Abu būdai pavaizduoti lentelėje:

Individualios veiklos išlaidos, kurių priskyrimas LA yra ribojamas


 Susiję straipsniai

  2017-04-28   Vykdantiems veiklą pagal individualios veiklos pažymą: VSD ir PSD įmokos
  2017-04-24   Ūkininkams skirtų priedų pildymas deklaruojant pajamas
  2017-03-20   Mokestinės nepriemokos perėmimas
  2017-01-24   Palūkanų už suteiktą paskolą apmokestinimo tvarka
  2016-12-27   Nekilnojamojo turto pardavimo apmokestinimo ypatumai, įsigalioję nuo 2016 metų

  Atgal