Apskaita / Ūkių apskaitos duomenų tinklas


Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT, angl. FADN – Farm Accountancy Data Network) - tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama Bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Tai ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Ši sistema teikia informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrąją situaciją žemės ūkyje. ŪADT yra pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą šaltinis.

Informacijos turinys griežtai apibrėžtas ir vienodas visoms ES valstybėms. Į ES įstojus dvylikai naujų narių, jos ŪADT sistemoje kasmet kaupiama daugiau nei 82 tūkstančių respondentinių ūkių informacija. Jie atstovauja beveik 5,1 milijono ES ūkių. Kiekviena ES valstybė narė privalo teikti informaciją į ŪADT reglamentuose išdėstyta tvarka. Plečiantis ES, atitinkamai plečiamas ir ŪADT tinklas. Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. ES reglamentuose akcentuojamas duomenų konfidencialumas. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, yra neskelbtina. Skelbiami tik bendri duomenys apie ūkių vidutinius rezultatus.

Pagrindinis ŪADT duomenų vartotojas yra ES institucijos (pirmiausia Europos Komisija), nagrinėjančios rinkų (javų, mėsos, pieno ir kt.), žemės ūkio, kaimo plėtros ir kitas problemas. Šio duomenų tinklo naudotojai yra ir atskirų šalių valstybinės ir nevalstybinės institucijos, žemės ūkio ministerijos, universitetai, mokslinio tyrimo institutai, profesinės organizacijos, atstovaujančios žemės ūkio produkcijos gamintojams.

Už šios informacijos surinkimą ir sisteminimą Lietuvoje atsakingi Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.


Lietuvos respondentinių ūkių 2015 metų apžvalga ir analizė
Lietuvos respondentinių ūkių 2014 metų apžvalga ir analizė
Lietuvos respondentinių ūkių 2013 metų apžvalga ir analizė
Lietuvos respondentinių ūkių 2012 metų apžvalga ir analizė
Lietuvos respondentinių ūkių 2011 metų apžvalga ir analizė
Lietuvos respondentinių ūkių 2010 metų apžvalga ir analizė

Videoinformacija
Paslaugos
Ką turėtų žinoti ūkininkai, patys deklaruojantys pajamas?
Trukmė: 11:55
Žiūrėta:  126