Gyvulininkystė / Maisto ir pašarų sauga


Lietuvai tapus ES nare, šalies gyvulininkystė veikia stipriomis konkurencijos sąlygomis, todėl produkcijos kokybė ir rentabilumas – svarbiausi veiksniai, lemiantys šios žemės ūkio šakos plėtrą. Tai ypač svarbu ūkininkams, norintiems sėkmingai konkuruoti su ES šalių žemdirbiais. Maisto kontrolė turi atitikti šiuolaikinius reikalavimus, būti nuosekli, užtikrinti aiškų produktų kelią nuo gamintojo iki vartotojo. Maisto saugumą ir gyvulių sveikatą ūkiuose daugiausia nulemia išaugintų ir paruoštų pašarų, geriamojo vandens kokybė, higienos sąlygos. Apie visą tai rasite šiame skyriuje.
Videoinformacija
Gyvulininkystė
Veršinga... ar ne?
Trukmė: 06:45
Žiūrėta:  181