Inžinerija

Ūkio infrastruktūra

Norint plėtoti pažangias ūkininkavimo tradicijas, turi būti kuriama ūkininkavimui pritaikyta infrastruktūra, kurios sudėtinės dalys leistų tinkamai vystyti žemės ūkio gamybą, užtikrintų žmonių saugumą, taršos valdymą, aplinkinių žmonių interesų suderinamumą, efektyvų gamybos procesą, ūkininko gyvenamos erdvės saugumą, keltų pasitenkinimą atliekama veikla ir gyvenimo būdu.

Plačiau

Ūkio statiniai

Patogūs ir funkcionalūs ūkio statiniai yra vienas iš svarbesnių dalykų ūkyje. Kiekvienas ūkininkas rūpinasi technika, laikomų gyvulių gerove, derliaus sandėliavimu, šeimos ir darbuotojų saugumu. Statiniai turi atitikti savo paskirtį, būti saugūs, pastatyti laikantis tam tikrų reikalavimų. Įgyvendinant ūkininkų poreikius atitinkančius projektus būtina žinoti kiekvienam statiniui keliamus reikalavimus. Naudojant netinkamas technologijas, klaidos gali turėti įtakos ūkio plėtrai, žmonių ir gyvulių saugumui, o jų taisymas brangiai kainuoti.

Plačiau

Inžineriniai sprendimai

Šiuolaikinės ūkininkavimo technologijos skatina ūkininkus ieškoti atsakymų į įvairius techninius, technologinius, naujovių ūkyje diegimo klausimus. Jiems spręsti dažnai reikalingos ir papildomos žinios, kurių taip trūksta – čia reikalingi specifiniai inžineriniai sprendimai. Tai labai svarbu, nes padarytos klaidos brangiai kainuoja.

Plačiau

Atsinaujinanti energetika

Nors nafta ir akmens anglis yra saulės energijos produktas, ją naudojant teršiama aplinka, jų ištekliai yra riboti, nes neatsinaujina. Atsinaujinanti energija – tai saulės, vėjo, biomasės, hidro, geoterminė energija, kurių atsiradimą ir atsinaujinimą sąlygoja gamtos ar žmogaus sukurti procesai. Daugumos jų egzistavimas pagrįstas saulės ir žemės sąveikomis.

Plačiau

Videoinformacija

Inžinerija
Galimybė spręsti melioracijos problemas
Trukmė: 04:22
Žiūrėta:  394