Inžinerija / Atsinaujinanti energetika


Nors nafta ir akmens anglis yra saulės energijos produktas, ją naudojant teršiama aplinka, jų ištekliai yra riboti, nes neatsinaujina. Atsinaujinanti energija – tai saulės, vėjo, biomasės, hidro, geoterminė energija, kurių atsiradimą ir atsinaujinimą sąlygoja gamtos ar žmogaus sukurti procesai. Daugumos jų egzistavimas pagrįstas saulės ir žemės sąveikomis.

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas prisideda prie klimato kaitos stabilizavimo ir yra viena iš darnios visuomenės plėtros priemonių.

Išskiriamos kelios atsinaujinančios energetikos rūšys:

  • saulės energija;
  • vėjo energija;
  • biomasės energija;
  • hidroenergetika;
  • geoterminė energetika,

Naudojant alternatyvius energijos šaltinius negresia energijos išteklių „badas“, nes jie atsinaujina, saugoma atmosfera nuo anglies dvideginio, kuris išsiskiria deginant naftą ar akmens anglį ir daro blogą įtaką klimatui bei jo kaitai.


Biomasė (2010-10-05)
Hidroenergetika (2010-10-05)
Saulės energija (2010-10-05)
Vėjo energija (2010-10-05)
Biodujų gamyba (2010-10-04)

Videoinformacija
Inžinerija
Galimybė spręsti melioracijos problemas
Trukmė: 04:22
Žiūrėta:  394