Inžinerija / Ūkio infrastruktūra


Norint plėtoti pažangias ūkininkavimo tradicijas, turi būti kuriama ūkininkavimui pritaikyta infrastruktūra, kurios sudėtinės dalys leistų tinkamai vystyti žemės ūkio gamybą, užtikrintų žmonių saugumą, taršos valdymą, aplinkinių žmonių interesų suderinamumą, efektyvų gamybos procesą, ūkininko gyvenamos erdvės saugumą, keltų pasitenkinimą atliekama veikla ir gyvenimo būdu.

Trumpiau ūkio infrastruktūrą galima apibrėžti kaip kompleksą priemonių, aptarnaujančių visą gamybos procesą ir ūkininko gyvenimo bei veiklos erdvę.Videoinformacija
Inžinerija
Galimybė spręsti melioracijos problemas
Trukmė: 04:22
Žiūrėta:  394