Inžinerija / Ūkio statiniai


Patogūs ir funkcionalūs ūkio statiniai yra vienas iš svarbesnių dalykų ūkyje. Kiekvienas ūkininkas rūpinasi technika, laikomų gyvulių gerove, derliaus sandėliavimu, šeimos ir darbuotojų saugumu. Statiniai turi atitikti savo paskirtį, būti saugūs, pastatyti laikantis tam tikrų reikalavimų. Įgyvendinant ūkininkų poreikius atitinkančius projektus būtina žinoti kiekvienam statiniui keliamus reikalavimus. Naudojant netinkamas technologijas, klaidos gali turėti įtakos ūkio plėtrai, žmonių ir gyvulių saugumui, o jų taisymas brangiai kainuoti.Videoinformacija
Inžinerija
Galimybė spręsti melioracijos problemas
Trukmė: 04:22
Žiūrėta:  394