Miškininkystė


Privačių miškų savininkai ir kiti, kuriems nepakanka miškininkystės žinių bei stokoja ūkininkavimo miškuose patirties, skyriuje „Miškininkystė“ ras informacijos apie medelynų (jaunuolynų), krūmynų pertvarkymą ir miško kirtimą, sužinos, kaip apsaugoti mišką nuo gaisrų, kenkėjų ir ligų, kokie pagrindiniai miškotvarkos darbai ir kaip juos organizuoti, kokia ES parama pasinaudoti, kad būtų galima atlikti kitą svarbią veiklą miško valdoje, išsaugojant miškų išteklius, užtikrinant racionalų jų naudojimą bei miškų produktyvumo didinimą, biologinės įvairovės išsaugojimą.


Miško sodinimas (2011-04-19)

LAMMC Miškų institutasVideoinformacija
Miškininkystė
Apvaliosios medienos gaminiai, jų matavimai ir rinkodara
Trukmė: 10:07
Žiūrėta:  69