Rašykite mums


Visiems, kuriems kyla klausimas miškininkystės tematika, gali užduoti klausimą akredituotiems, patyrusiems miškininkystės specialistams. Tai padaryti galite skiltyje Klausiate – atsakome. Rubrika palaikoma bendradarbiaujant su LR aplinkos ministerija.


Dažniausiai užduodami klausimai pateikiami po užklausos forma, todėl prieš klausdami pasitikrinkite - gal atsakymas į Jums rūpimą klausimą jau yra paskelbtas.Vardas:
Pavardė:
El. paštas:
Klausimas ar
komentaras:
 Klausimai - AtsakymaiKlausia   Arūnas 

 Laba diena,
Turiu 1,5 ha žemės. Našumo balas yra 29. Norėčiau įveisti mišką. Žemės ūkio paskirties žemėje, kiek girdėjau (kai mažas balas) nereikia keisti paskirties. Norėčiau sužinoti kiek procentų žemės galėčiau užsodinti mišku. ES paramos neprašysime. Paprasčiausia noriu užsodinti savo lėšomis. Ačiū už informaciją.
2017-04-27 

Atsakymas: 

 Gerb. Arūnai,
Prieš planuodami įveisti mišką žemės ūkio paskirties žemėje, reikia įsitykinti ar šiame sklype galimas miško įveisimas. Reikia kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybos teritorinį skyrių, dėl leidimo miškui įveisti ne miško žemėje. Jis yra reikalingas nors ir nesinaudosite ES parama. Teritorinis skyrius, gavę žemės savininko prašymą (galima ir telefonu pasiteirauti dėl miško įveisimo galimybės) išduoti leidimą įveisti mišką ne miško žemėje, įvertina ar vadovaujantis Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių nuostatomis, miškas gali būti įveisiamas.
Miško įveisimo leidime yra nurodomos visos specialiosios sąlygos ir apribojimai, kurių žemės savininkas privalo laikytis.
2017-04-27 


Klausia   Vaidutis 

 Laba diena. Sudalyvavau aukcione ir nusipirkau (sudaryta valstybinės žemės pirkimo sutartis) 1,7 ha miško (jame daugiausia krūmai). Ar galiu jame be jokio plano (projekto) šį pavasarį sodinti medelius, nes sklypas bus įregistruotas registre po 10 dienų ir atželdinimo plano nespėsiu šį pavasarį pasidaryti.
2017-04-13 

Atsakymas: 

 Gerb., Vaiduti
Pirmiausiai reikia Miškų kadastre pasižiūrėti Jūsų miško valdos taksacinius duomenis. Remiantis jais, yra vykdomos ūkinės priemonės (miško želdymas, jaunuolynų ugdymas, įvairūs kiti kirtimai). Miško žemėje esančius krūmynus galima kirsti (be leidimų) ir tose vietose papildomai sodinti sodinukus. Miško želdymo projektai neprivalomi.
Miško želdymo projektai rengiami, kuomet sklype yra vykdomi rekonstrukciniai kirtimai ir visas sklypas yra naujai želdomas.
2017-04-14 


Klausia   Vladas 

 Laba diena. Turiu miško 10 ha. Didelė dalis šlapioje vietoje. Norėčiau ES paramos iškasant 100 m griovio miško teritorijoje (mano valdose). Kas galėtų parengti tokį projektą? Ir kiek realu pasinaudoti ES parama. Ačiū.
2017-01-30 

Atsakymas: 

 Gerb. Vladai,
Rengiant miškotvarkos projektą miško valdai yra galimybė suprojektuoti melioracijos griovį ar visą melioracijos sistemą. Miškotvarkos projektus rengia miškininkai specialistai, kurie yra registruoti Valstybinės miškų tarnybos vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąraše.
Norime paminėti, kad ES parama naujai įrengiamai melioracijos sistemai nėra skiriama. Visus šiuos darbus reiktų atlikti savomis lėšomis.
Miškuose pertekliniam vandeniui nuleisti yra naudojama mažoji melioracija. Kasami nedideli gylio grioviukai (iki 1 m) nuolydžio kryptimi, prisitaikant prie esamų tarpų tarp medžių ir sujungiant juos su jau esama melioracijos sistema. Taip yra sutaupomos lėšos, nereikia kirsti sveikų medžių, rauti kelmų, naudoti sunkiosios technikos.
2017-01-30 


Klausia   Regimantas  

 Turime 18 hektarų miško. Lapuočiai yra užaugę, daug krūmynų. Norime kokius 4 hektarus išsikirsti plynai, paliekant tik eglutes, kitą medieną parduoti. Visą mišką planuojame išvalyti, kad butų kaip gražus parkelis. Kur mums reiktų kreiptis ir ką daryti? Dėkui
2016-10-03 

Atsakymas: 

 Gerb. Regimantai,
Miškų įstatymas nustato, kad miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektą. Jis yra reikalingas kiekvienam miško savininkui, norinčiam turėti objektyvią informaciją apie savo miško valdą ir joje racionaliai ūkininkauti. Savininkas, turėdamas parengtą savo miško valdos miškotvarkos projektą, gali spręsti apie valdos vertę: stataus miško tūrį, medynų sudėtį, medžių amžių, gamtosaugos apribojimus ir kt. Be to, gali vykdyti pagrindinius miško kirtimus, atlikti miško atkūrimo darbus ir plėtoti kitas ūkines priemones valdos vertei padidinti.
Siūlome pasinaudoti LŽŪKT vykdoma nemokama miško savininkų konsultavimo paslauga Jūsų miško valdoje: www.lzukt.lt
2016-10-04 


Klausia   Arunas 

 Sveiki,
Planuoju pirkti žemes ūkio paskirties žemę ir pasinaudojus ES parama sklype įveisti mišką. Kaip man sužinoti ar bus skiriama parama miškui įveisti? Nes jei žinočiau, kad parama ne bus skiriama tai žemes sklypo nepirkčiau.
2016-09-20 

Atsakymas: 

 Gerb. Arūnai,
Prieš planuodami pirkti žemės ūkio paskirties žemę, reikia įsitykinti ar šiame sklype yra galimybė įveisti mišką. Reikia kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybos teritorinį skyrių, dėl leidimo miškui įveisti ne miško žemėje. Teritorinis skyrius, gavę žemės savininko prašymą (galima ir telefonu pasiteirauti dėl miško įveisimo galimybės) išduoti leidimą įveisti mišką ne miško žemėje, įvertina ar vadovaujantis Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių nuostatomis, miškas gali būti įveisiamas.
Pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ paraiškų rinkimo etapu miško veisimui finansuoti buvo skirta 11 mln. eurų paramos lėšų. NMA agentūros preliminariais duomenimis paraiškų rinkimo laikotarpiu buvo pateiktos 128 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma 2,39 mln. Eurų (22 proc. skirtų lėšų). Parama yra skiriama visiems pareiškėjams, jei jie atitinka įgyvendinimo taisykles.
2016-09-21 


Klausia   Eglė 

 Laba diena,
Kokius dokumentus reikia pateikti miškų inspektoriui norint mišką kirsti plynai (miškotvarkos projektas paregtas)?
Iš anksto dėkoju.
2016-09-04 

Atsakymas: 

 Gerb. Egle,
Privačių miškų savininkams leidimai išduodami vadovaujantis leidimų kirsti mišką išdavimo aprašu, patvirtinti Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d., įsakymu Nr. D1 „Leidimų kirsti išdavimo aparašas“, biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėmis, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-577 „Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytais biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentais. Valstybinės miškų tarnybos teritoriniam poskyriui reikia pateikti (esant miškotvarkos projektui) biržių brėžinius, bioįvairovei paliekamų medžių sąrašą, darbus atlikusio miškininko specialisto išsilavinimo patvirtinimą (diplomo kopiją).
2016-09-05 


Klausia   Giedrius 

 Turiu žemės ūkio paskirties žemės, bet ji apaugusi visokiais krūmais ir medžiais, todėl noriu žinoti, ar man reikia gauti leidimą, norint viską išvalyti? Dėkoju už atsakymą!
2016-09-02 

Atsakymas: 

 Gerb. Giedriau,
Prieš atliekant tvarkymo darbus pirmiausiai reikia kreiptis į Valstybinė miškų tarnybą ir įsitykinti ar žemės sklypas nėra įtrauktas į LR Miškų kadastrą. Remiantis Miškų įstatymu (13 str. 2 d.) medžių savaiminukai, kurių vidutinis amžius ne mažesnis kaip 20 metų, augantys ne miško žemėje inventorizuojami ir įtraukiami į apskaitą kaip miškas Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.
Jei valda nėra įtraukta į miškų kadastrą, prieš imantis tvarkymo darbų, dar reiktų kreiptis į savivaldybę ar seniūniją ir išsiaiškinti ar nėra Jūsų sklype saugotinų želdinių. Jei medžiai yra saugotini, norint nukirsti, reikia gauti savivaldybės leidimą.
Atlikus šiuos veiksmus ir įsitykinus, kad sklypas nėra įtraukta į miškų kadastrą ir sklype nėra saugotinų želdinių, galima pradėti vykdyti tvarkymo darbus ir atstatyti gerą agrarinę žemės ūkio paskirties sklypo būklę.
2016-09-02 


Klausia   Povilas 

 Sveiki, noriu parduoti miska su zeme.Jau skambinau pirkejam ir nustebau kad praso misko plano kopijos kad galetu pasiskaiciuoti kaina. Bijau buti apgautas todel klausiu ar galiu siusti kopija e pastu ir bendrai nuo ko pradeti pardavima.Aciu uz atsakyma
2016-06-16 

Atsakymas: 

 Gerb. Povilai,
Prieš parduodant mišką rekomenduojame pasirengti miškotvarkos projektą (jei valda didesnė kaip 3 ha). Miškotvarkos projekte Jūs matysite medynų rūšinę sudėtį, amžių, medynų tūrius, bei kitus aktualius duomenis, suprojektuojami galimi kirtimai ir iškertamas tūris. Jei yra kertamų brandžių medynų ar kitų suprojektuotų biržių (aktualiausia pirkėjams), reikia paruošti šiuos medynus kirtimams. Yra atrėžiamos biržės, atliekamas nenukirsto miško matavimas. Po šių darbų Jūs galėsit vykdyti pardavimus, turėdami detalią informaciją apie valdą bei tikslius iškertamus tūrius.
Miško pirkėjai pagal plano kopiją ar kadastrinį sklypo numerį susirandą valdą, kurią preliminariai įsivertina pagal Valstybinės miškotvarkos duomenis arba vyksta į mišką ir atlieka vizualinę inventorizaciją.
2016-06-17 


Klausia   Justinas 

 Kokius dokumentus reikia pateikti NMA norint gauti parama jaunuolynų ugdymui ?
2016-06-08 

Atsakymas: 

 Gerb. Justinai,
Norint pasinaudoti ES parama reikalingos šios sąlygos: jaunuolynų ugdymas turi būti suprojektuotas vidinės miškotvarkos projekte arba pateikiama Valstybinėje miškų tarnyboje registruoto specialisto, turinčio teisę rengti vidinės miškotvarkos projektus, išvada, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede, dėl jaunuolynų ugdymo kirtimų reikalingumo pagal Miško kirtimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“, nuostatas. Jaunuolynų ugdymo ploto lūžio kampai pagal projekto brėžinį turi būti pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais.
Daugiau informacijos ES paramos klausimais rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros tinklalapyje. www.nma.lt.
2016-06-09 


Klausia   Lina 

 Sveiki,

mane domina atsakymai i siuos klausimus:
1)kur galima rasti infomacija apie meliuoruotus sklypus?
2)po kiek metu galima sodinti miska ant melioruotos zemes?
3)nuo kokiu duomenu dar priklauso ar galima sodinti zeme tokiame sklype?
2016-06-03

pagarbiai,
Lina 

Atsakymas: 

 Gerb. Lina,
Dėl miško įveisimo pirmiausia reikia kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybos teritorinį skyrių, dėl leidimo miškui įveisti ne miško žemėje. Teritorinis skyrius, gavę žemės savininko prašymą išduoti leidimą įveisti mišką ne miško žemėje, įvertina ar vadovaujantis Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių nuostatomis, miškas gali būti įveisiamas, taip pat įvertina konkretaus žemės sklypo, kurį numatoma apsodinti mišku, nustatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.
Visą informaciją apie sklype esančią melioraciją ir jos išdėstymą galima gauti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniame skyriuje.
2016-06-03 


Klausia   Daiva 

 Sveiki,
Nusipirkau žemės sklypą, 2/3 žemės ūkio paskirties žemė, o likusi dalis - miškas, kuris pernai metais išpjautas. Iškilo klausimas: ar aš galėčiau keisti miško vietą, t.y. manęs netenkina ankstesnė miško buvimo vieta, ir aš noriu miško tą patį plotą atsodinti sklypo kitame gale. 

Atsakymas: 

 Gerb. Daiva,
Miško žemės paskirties keitimas kitomis naudmenomis šiuo atveju negalimas. Miško žemės paskirties keitimas kitomis naudmenomis yra aprašytas LR Miškų įstatyme 11 straipsnyje. Informaciją rasite čia:
www.lrs.lt
Turime paminėti, kad iškirstą mišką turite atkurti per 3 metus. 


Klausia   Galina 

 Sveiki.
Plynais kirtimais iškirtome 1 ha miško. Norime jį atsodinti. Patarkite nuo ko pradėti, kaip tai daroma ir kiek tai apytiksliai kainuotų. 

Atsakymas: 

 Gerb. Galina,
Pagrindinio naudojimo kirtimai leidžiami vykdyti tik esant parengtam miško želdinimo ir žėlimo projektui. Miško želdinimo ir žėlimo projekte yra suprojektuojamos sodinamos medžių rūšys, atsižvelgiant į esančią augavietę ir jos ypatybes, galimi dirvos dirbimo būdai, paskaičiuojamas medelių sodinimo tankumas 1 ha, sodinimo atstumai, reikiamas sodmenų skaičius, nurodomi kilmių rajonai iš kurių urėdijų galima įsigyti medelius, bei nurodomi apsaugos ir priežiūros reikalavimai.
Su miško želdinimo ir žėlimo projektu Jus turėjo supažindinti (pasirašytinai) miškininkas specialistas, kuris ruošė biržės atrėžimo dokumentaciją ar darė miško valdai miškotvarkos projektą.
Miško atkūrimo savikainą sodinant galima paskaičiuoti tik vadovaujantis iškirstai biržei parengtu miško želdinimo ir žėlimo projektu. 


Klausia   Karolis 

 Sveiki, turime ž.ū. paskirties žemės, kuri apaugusi galima jau sakyti mišku (pagrinde pušaitės, kitur mišriai).
1. Kokios sąlygos miško įveisimui (sklype yra įrengti melioracijos įrenginiai, koks sklypo našumas balais turėtų būti)?
2. Kaip turėtų būtį apsodinamas miškas (techniškai), naikinama kas užaugę ar tik šalia diegiami nauji ugliai.  

Atsakymas: 

 Gerb. Karoli,
Žemės savininkas, norintis ne miško žemės sklype įveisti mišką, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam skyriui pateikia prašymą, prie jo pridėdamas žemės sklypo plano M1:10 000 su pažymėtomis ribomis, pagal kurias jis pageidauja įveisti mišką, bei pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį kopijas.
Kai savininkas pageidauja įveisti mišką žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą, Žemėtvarkos skyrius žemės sklypo savininko prašymą ir gautus dokumentus perduoda savivaldybės vykdomajai institucijai, kuri, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 28-877) 3 straipsnio 2 punktu, juos išnagrinėja ir įvertina miško įveisimo galimybes šiame plote, nepažeidžiant gretimų nusausintų ar drėkinamų žemės sklypų naudotojų interesų
Miškai ne miško žemėje gali būti įveisiami žemės naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumas ne didesnis kaip 32 balai. Galimas miško įveisimas ir jei našumo balas yra didesnis kaip 32, tačiau yra tam tikri reikalavimai.
Savaiminės kilmės medynai yra vertinami vadovaujantis „Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais“ (4 priedas). Esant pakankamam kiekiui savaiminukų, papildomai želdyti nereikia. Priešingu atveju vykdomas žėlinių pildymas (sodinama iki reikalaujamo tankumo). Jei savaiminės kilmės medeliai yra neperspektyvūs (kreivi, žvėrių, kenkėjų pažeisti), juos tikslinga iškirsti. 


Klausia   Dovydas 

 Sveiki,
Ar reikalingas leidimas išsikirsti medienos statyboms iš nuosavo misko (žinau, kad galima iš 1 ha issikirsti iki 3 kietmetrių medienos) jei taip, kur jį galima išsiimti?
Ačiū 

Atsakymas: 

 Gerb. Dovydai,
Miško savininkas gali išsikirsti savo reikmėms neplynais kirtimais per metus iš vieno hektaro, vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo.
Kirtimui leidimai neprivalomi, tačiau privaloma pateikti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką Valstybinės miškų tarnybos teritoriniam padaliniui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra numatyti kirsti miškai. 


Klausia   Donatas 

 Sveiki,

ar galima nemokamai kazkur (e.svetaineje) suzinoti turimo misko rinkos verte?
(turiu viso labo regsitru centro israsa ir viskas)

Aciu. 

Atsakymas: 

 Gerb. Donatai,
Šiuo metu nėra viešai prieinamų programų, kurių pagalba miško savininkas galėtų pasiskaičiuoti savo miško vertę. Apytikslę miško vertę galima nusistatyti turint miško valdai parengtą miškotvarkos projektą. Jame yra paskaičiuoti medynų tūriai ir kiekiai, atvaizduotas tūris pagal medžių rūšis. Miškotvarkos projekte pateikti duomenys yra preliminarūs, jų tikslumas apie 10-20 procentų.
Nesant miškotvarkos projektui, duomenis galima gauti iš Valstybinė miškų tarnybos. Tačiau tiek duomenys gali būti dar netikslesni.
Mišo vertė dažniausiai yra įvertinama miške, atlikus apžiūrą natūroje bei atlikus tam tikrus matavimus (įvertinama rūšinė sudėtis, aukštumas, skalsumas, padaringumas bei kiti rodikliai ). 


Klausia   Algis 

 Sveiki,
Paveldėjau dalį miško, viso apie 4 ha. Miškas brandus ir miškotvarkos projektas parengtas. Kur kreiptis norint gauti leidimą miško kirtimui, nes internete dar vis tebėra sena informacija, kad leidimus išduoda regioniniai aplinkos apsaugos departamentai.
Ačiū 

Atsakymas: 

 Gerb. Algi,
Leidimus kirtimui išduoda Valstybinės miškų tarnybos teritoriniai poskyriai.
VMT yra pristatomi biržių atrėžimo, įvertinimo bei kiti reikalingi dokumentai.
Leidimas yra išduodamas per 5 darbo dienas.
Visą leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašą rasite čia:
www.lrs.lt 


Klausia   JOLITA 

 Turiu nesutvarkyto miško, taip pat ž.ū. paskirties žemės, kurią galima būtų apsodinti mišku, norėčiau gauti kokią nors paramą, patarkite koks turėtų būti pirmas žingsnis? 

Atsakymas: 

 Gerb. Jolita,
Dėl miško tvarkymo ir priežiūros siūlome pasinaudoti LŽŪKT vykdoma nemokama miško savininkų konsultavimo paslauga Jūsų miško valdoje: www.lzukt.lt.
Norint mišką įveisti žemės ūkio paskirties žemėje pirmiausia reikia kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį skyrių, dėl leidimo miškui įveisti ne miško žemėje. Teritorinis skyrius, gavęs žemės savininko prašymą išduoti leidimą įveisti mišką ne miško žemėje, įvertina ar vadovaujantis Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių nuostatomis miškas gali būti įveisiamas, taip pat įvertina konkretaus žemės sklypo, kurį numatoma apsodinti mišku, nustatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Gavus leidimą miškui įveisti, reikia pasirengti miško želdymo ir žėlimo projektą. 


Klausia   Liudvikas 

 Laba diena, ieškau informacijos nuo ko pradėti tvarkyti miško sklypą. Miškas paveldėtas
Gal galit patarti. Pas ką pirmiausia reikia kreiptis? 

Atsakymas: 

 Gerb. Liudvikai,
Siūlome pasinaudoti LŽŪKT vykdoma nemokama miško savininkų konsultavimo paslauga Jūsų miško valdoje: www.lzukt.lt  


Klausia   Adas 

 Sveiki, turiu siek tiek misko ir salia jo yra nenaudojami laukai. Noreciau uzveisti miska tenais. Kur galeciau gauti informacija europos sajungai gauti ir pan? Ir nuo kada galima pjauti miska?  

Atsakymas: 

 Gerb. Adai, pirmiausia reikia kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybos teritorinį skyrių, dėl leidimo miškui įveisti ne miško žemėje. Teritorinis skyrius, gavę žemės savininko prašymą išduoti leidimą įveisti mišką ne miško žemėje, įvertina ar vadovaujantis Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių nuostatomis, miškas gali būti įveisiamas, taip pat įvertina konkretaus žemės sklypo, kurį numatoma apsodinti mišku, nustatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Gavus leidimą miškui įveisti, reikia pasirengti miško želdymo ir žėlimo projektą.
Plačiau su reikalavimais pasinaudoti ES parama naujų miškų įveisimui galite čia: www.infolex.lt
Pagrindinius miško kirtimų (medienos ruošos, medienos ištraukimo) miškuose biologinius, ekologinius ir technologinius reikalavimus reglamentuoja- miško kirtimų taisyklės.
Plačiau su miško kirtimų taisyklėmis galite susipažinti čia: www.e-tar.lt
Siūlome pasinaudoti LŽŪKT vykdoma nemokama miško savininkų konsultavimo paslauga Jūsų miško valdoje: www.lzukt.lt