Rašykite mums


Visiems, kuriems kyla klausimas miškininkystės tematika, gali užduoti klausimą akredituotiems, patyrusiems miškininkystės specialistams. Tai padaryti galite skiltyje Klausiate – atsakome. Rubrika palaikoma bendradarbiaujant su LR aplinkos ministerija.


Dažniausiai užduodami klausimai pateikiami po užklausos forma, todėl prieš klausdami pasitikrinkite - gal atsakymas į Jums rūpimą klausimą jau yra paskelbtas.Vardas:
Pavardė:
El. paštas:
Klausimas ar
komentaras:
 Klausimai - AtsakymaiKlausia   Lina 

 Sveiki,

mane domina atsakymai i siuos klausimus:
1)kur galima rasti infomacija apie meliuoruotus sklypus?
2)po kiek metu galima sodinti miska ant melioruotos zemes?
3)nuo kokiu duomenu dar priklauso ar galima sodinti zeme tokiame sklype?

pagarbiai,
Lina 

Atsakymas: 

 Gerb. Lina,
Dėl miško įveisimo pirmiausia reikia kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybos teritorinį skyrių, dėl leidimo miškui įveisti ne miško žemėje. Teritorinis skyrius, gavę žemės savininko prašymą išduoti leidimą įveisti mišką ne miško žemėje, įvertina ar vadovaujantis Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių nuostatomis, miškas gali būti įveisiamas, taip pat įvertina konkretaus žemės sklypo, kurį numatoma apsodinti mišku, nustatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.
Visą informaciją apie sklype esančią melioraciją ir jos išdėstymą galima gauti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniame skyriuje. 


Klausia   Daiva 

 Sveiki,
Nusipirkau žemės sklypą, 2/3 žemės ūkio paskirties žemė, o likusi dalis - miškas, kuris pernai metais išpjautas. Iškilo klausimas: ar aš galėčiau keisti miško vietą, t.y. manęs netenkina ankstesnė miško buvimo vieta, ir aš noriu miško tą patį plotą atsodinti sklypo kitame gale. 

Atsakymas: 

 Gerb. Daiva,
Miško žemės paskirties keitimas kitomis naudmenomis šiuo atveju negalimas. Miško žemės paskirties keitimas kitomis naudmenomis yra aprašytas LR Miškų įstatyme 11 straipsnyje. Informaciją rasite čia:
www.lrs.lt
Turime paminėti, kad iškirstą mišką turite atkurti per 3 metus. 


Klausia   Galina 

 Sveiki.
Plynais kirtimais iškirtome 1 ha miško. Norime jį atsodinti. Patarkite nuo ko pradėti, kaip tai daroma ir kiek tai apytiksliai kainuotų. 

Atsakymas: 

 Gerb. Galina,
Pagrindinio naudojimo kirtimai leidžiami vykdyti tik esant parengtam miško želdinimo ir žėlimo projektui. Miško želdinimo ir žėlimo projekte yra suprojektuojamos sodinamos medžių rūšys, atsižvelgiant į esančią augavietę ir jos ypatybes, galimi dirvos dirbimo būdai, paskaičiuojamas medelių sodinimo tankumas 1 ha, sodinimo atstumai, reikiamas sodmenų skaičius, nurodomi kilmių rajonai iš kurių urėdijų galima įsigyti medelius, bei nurodomi apsaugos ir priežiūros reikalavimai.
Su miško želdinimo ir žėlimo projektu Jus turėjo supažindinti (pasirašytinai) miškininkas specialistas, kuris ruošė biržės atrėžimo dokumentaciją ar darė miško valdai miškotvarkos projektą.
Miško atkūrimo savikainą sodinant galima paskaičiuoti tik vadovaujantis iškirstai biržei parengtu miško želdinimo ir žėlimo projektu. 


Klausia   Karolis 

 Sveiki, turime ž.ū. paskirties žemės, kuri apaugusi galima jau sakyti mišku (pagrinde pušaitės, kitur mišriai).
1. Kokios sąlygos miško įveisimui (sklype yra įrengti melioracijos įrenginiai, koks sklypo našumas balais turėtų būti)?
2. Kaip turėtų būtį apsodinamas miškas (techniškai), naikinama kas užaugę ar tik šalia diegiami nauji ugliai.  

Atsakymas: 

 Gerb. Karoli,
Žemės savininkas, norintis ne miško žemės sklype įveisti mišką, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam skyriui pateikia prašymą, prie jo pridėdamas žemės sklypo plano M1:10 000 su pažymėtomis ribomis, pagal kurias jis pageidauja įveisti mišką, bei pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį kopijas.
Kai savininkas pageidauja įveisti mišką žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą, Žemėtvarkos skyrius žemės sklypo savininko prašymą ir gautus dokumentus perduoda savivaldybės vykdomajai institucijai, kuri, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 28-877) 3 straipsnio 2 punktu, juos išnagrinėja ir įvertina miško įveisimo galimybes šiame plote, nepažeidžiant gretimų nusausintų ar drėkinamų žemės sklypų naudotojų interesų
Miškai ne miško žemėje gali būti įveisiami žemės naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumas ne didesnis kaip 32 balai. Galimas miško įveisimas ir jei našumo balas yra didesnis kaip 32, tačiau yra tam tikri reikalavimai.
Savaiminės kilmės medynai yra vertinami vadovaujantis „Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais“ (4 priedas). Esant pakankamam kiekiui savaiminukų, papildomai želdyti nereikia. Priešingu atveju vykdomas žėlinių pildymas (sodinama iki reikalaujamo tankumo). Jei savaiminės kilmės medeliai yra neperspektyvūs (kreivi, žvėrių, kenkėjų pažeisti), juos tikslinga iškirsti. 


Klausia   Dovydas 

 Sveiki,
Ar reikalingas leidimas išsikirsti medienos statyboms iš nuosavo misko (žinau, kad galima iš 1 ha issikirsti iki 3 kietmetrių medienos) jei taip, kur jį galima išsiimti?
Ačiū 

Atsakymas: 

 Gerb. Dovydai,
Miško savininkas gali išsikirsti savo reikmėms neplynais kirtimais per metus iš vieno hektaro, vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo.
Kirtimui leidimai neprivalomi, tačiau privaloma pateikti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką Valstybinės miškų tarnybos teritoriniam padaliniui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra numatyti kirsti miškai. 


Klausia   Algis 

 Sveiki,
Paveldėjau dalį miško, viso apie 4 ha. Miškas brandus ir miškotvarkos projektas parengtas. Kur kreiptis norint gauti leidimą miško kirtimui, nes internete dar vis tebėra sena informacija, kad leidimus išduoda regioniniai aplinkos apsaugos departamentai.
Ačiū 

Atsakymas: 

 Gerb. Algi,
Leidimus kirtimui išduoda Valstybinės miškų tarnybos teritoriniai poskyriai.
VMT yra pristatomi biržių atrėžimo, įvertinimo bei kiti reikalingi dokumentai.
Leidimas yra išduodamas per 5 darbo dienas.
Visą leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašą rasite čia:
www.lrs.lt 


Klausia   JOLITA 

 Turiu nesutvarkyto miško, taip pat ž.ū. paskirties žemės, kurią galima būtų apsodinti mišku, norėčiau gauti kokią nors paramą, patarkite koks turėtų būti pirmas žingsnis? 

Atsakymas: 

 Gerb. Jolita,
Dėl miško tvarkymo ir priežiūros siūlome pasinaudoti LŽŪKT vykdoma nemokama miško savininkų konsultavimo paslauga Jūsų miško valdoje: www.lzukt.lt.
Norint mišką įveisti žemės ūkio paskirties žemėje pirmiausia reikia kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį skyrių, dėl leidimo miškui įveisti ne miško žemėje. Teritorinis skyrius, gavęs žemės savininko prašymą išduoti leidimą įveisti mišką ne miško žemėje, įvertina ar vadovaujantis Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių nuostatomis miškas gali būti įveisiamas, taip pat įvertina konkretaus žemės sklypo, kurį numatoma apsodinti mišku, nustatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Gavus leidimą miškui įveisti, reikia pasirengti miško želdymo ir žėlimo projektą. 


Klausia   Liudvikas 

 Laba diena, ieškau informacijos nuo ko pradėti tvarkyti miško sklypą. Miškas paveldėtas
Gal galit patarti. Pas ką pirmiausia reikia kreiptis? 

Atsakymas: 

 Gerb. Liudvikai,
Siūlome pasinaudoti LŽŪKT vykdoma nemokama miško savininkų konsultavimo paslauga Jūsų miško valdoje: www.lzukt.lt  


Klausia   Adas 

 Sveiki, turiu siek tiek misko ir salia jo yra nenaudojami laukai. Noreciau uzveisti miska tenais. Kur galeciau gauti informacija europos sajungai gauti ir pan? Ir nuo kada galima pjauti miska?  

Atsakymas: 

 Gerb. Adai, pirmiausia reikia kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybos teritorinį skyrių, dėl leidimo miškui įveisti ne miško žemėje. Teritorinis skyrius, gavę žemės savininko prašymą išduoti leidimą įveisti mišką ne miško žemėje, įvertina ar vadovaujantis Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių nuostatomis, miškas gali būti įveisiamas, taip pat įvertina konkretaus žemės sklypo, kurį numatoma apsodinti mišku, nustatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Gavus leidimą miškui įveisti, reikia pasirengti miško želdymo ir žėlimo projektą.
Plačiau su reikalavimais pasinaudoti ES parama naujų miškų įveisimui galite čia: www.infolex.lt
Pagrindinius miško kirtimų (medienos ruošos, medienos ištraukimo) miškuose biologinius, ekologinius ir technologinius reikalavimus reglamentuoja- miško kirtimų taisyklės.
Plačiau su miško kirtimų taisyklėmis galite susipažinti čia: www.e-tar.lt
Siūlome pasinaudoti LŽŪKT vykdoma nemokama miško savininkų konsultavimo paslauga Jūsų miško valdoje: www.lzukt.lt 


Klausia   Valentinas 

 Laba diena,
Ar yra galimybė nuosavame miške išsikirsti medienos statyboms? Miškotvarkos projekto neturiu pasidaręs miško valdai. 

Atsakymas: 

 Gerb. Valentinai,
Vadovaujantis privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatais (20.5), miško savininkas vyresniuose kaip 20 metų III- IV miškų grupių medynuose, savo reikmėms per metus iš vieno hektaro gali išsikirsti iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo. 


Klausia   Artūras 

  Sveiki,
Norėjome pasiteirauti kokio pločio turėtų būti ribinė linija? Gretimo sklypo kaimynas taip pat kartu nori prasikirsti ribą. 

Atsakymas: 

  Gerb. Artūrai,
Ribinės linijos prakertamos 1–1,5 m atstumu nuo valdos ribos į miško valdos pusę. Taip gaunama su kaimyniniu sklypu 2–3 m pločio ribinė linija.
Vidinės miškotvarkos rengimo taisyklėse nurodoma, kad aiški ribinė linija – tai miško valdos ribas natūroje žyminti 1,0–1,5 m pločio linija į miško valdos pusę, kurioje iškirstas pomiškis ir trakas (krūmai), o stori medžiai iškirsti, arba pažymėti patašymu ar dažais. 


Klausia   Giedrius  

 Laba diena,
Esu ūkininkas. Turime apie 3 ha žemės ūkiui netinkamos žemės. Žemė yra nemelioruota, šlapia ir pradedanti želti krūmais. Norėjome paklausti, kokių reikia dokumentų, kad galėtume vykdyti žemės įveisimą pasinaudojant ES parama. 

Atsakymas: 

  Gerb. Giedriau,
Pirmiausia reikia kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybos teritorinį skyrių, dėl leidimo miškui įveisti ne miško žemėje. Teritorinis skyrius, gavę žemės savininko prašymą išduoti leidimą įveisti mišką ne miško žemėje, įvertina ar vadovaujantis Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių nuostatomis, miškas gali būti įveisiamas, taip pat įvertina konkretaus žemės sklypo, kurį numatoma apsodinti mišku, nustatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Gavus leidimą miškui įveisti, reikia pasirengti miško želdymo ir žėlimo projektą. Miško želdinimo ir žėlimo projektas rengiamas vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintais Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais. Projektą reikia patvirtinti miškų urėdijoje, kurios teritorijoje yra želdomas ar įveisiamas plotas. Atlikus šiuos darbus jau galima teikti paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai (paraiškų rinkimo metu) ES paramai gauti.