Parama

Nacionalinė parama

Valstybės (nacionalinė) parama – tai valstybės parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, kuri įgyvendinama pagal Specialiąją kaimo rėmimo programą. Nacionaline parama siekiama didinti ūkių efektyvumą, diegti perspektyvias gamybos technologijas, gerinti žemdirbių darbo sąlygas.

Plačiau

ES parama

Struktūrinė Europos Sąjungos (ES) politika apima regioninę politiką ir kai kuriuos socialinės politikos bei bendrosios žemės ūkio politikos aspektus.
ES struktūrinės paramos tikslas – mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų regionų. Europos Sąjungos struktūrinės paramos esmė – „solidarumas“ ir „sanglauda“.

Plačiau

Paramos priemonės

Bendras 2007–2013 metų kaimo plėtros strategijos tikslas yra didinti žemės, maisto ir miškų ūkio konkurencingumą, sukurti sąlygas ir galimybes įvairesnei ekonominei veiklai kaime, geresnę gyvenimo kokybę, puoselėti esamas gamtines, žmogiškąsias, kultūrines, istorines ir kitas vertybes, mažinti skirtumus tarp miesto ir kaimo, atskirų regionų.

Plačiau

Verta žinoti

Videoinformacija

Parama
Kad deklaravimo procesas vyktų sklandžiai
Trukmė: 04:54
Žiūrėta:  1040