Gruodžio 09 d., penktadienis | 22

Ką daryti, jei negaliu laiku sumokėti mokesčių?

Giedrė Dovydaitytė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šakių r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-05-17

© LŽŪKT nuotr.
Pasibaigus gyventojų pajamų deklaravimo terminui, dalis ūkininkų negalės sumokėti susidariusios mokėtinos sumos. Vieniems iš jų finansiškai būtų lengviau, jei mokėjimas būtų atidėtas keliems mėnesiams, kitiems šį laikotarpį reikėtų dar labiau pratęsti.

Valstybinė mokesčių inspekcija suteikia abi galimybes: atidėti įmokos mokėjimo terminą arba sudaryti mokestinės paskolos sutartį. Svarbu paminėti, kad nepateikus visų reikiamų dokumentų ir informacijos arba blogai užpildžius duomenis, paslauga neteikiama.

Prašymą užpildyti galima prisijungus prie Mano VMI sistemos, per paslaugų užsakymą, skiltyje Mokesčių apskaita ir mokėjimai, Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba Išdėstymas pasirinkus mokestinės paskolos sutartiessudarymas. Teikiant prašymą reikalaujama pateikti fizinių asmenų anketą FR0283 ir KM1453 formos priedus 3, 4 ir 5.

Pildant fizinių asmenų anketą

Taigi, siekiant atidėti mokestį arba sudaryti mokestinės paskolos sutartį, reikia užpildyti FR0283 fizinių asmenų anketą. Joje svarbu teisingai užpildyti 12 eilutę, kurioje pateikiami duomenys apie turimus pinigus bankų sąskaitose ir kasoje. Ši suma turi būti patvirtinama banko išrašais. Anketoje taip pat reikia surašyti ne tik ūkininko, bet ir jo sutuoktinio ir kitų asmens šeimos narių duomenis, nurodomas ūkininko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, šeimos sudėtis, jos pasikeitimas per paskutinius 5 metus. Taip pat nurodomos gyvenamosios sąlygos, kur ir nuo kada gyvena, kokiu pagrindu. Būtina surašyti nuosavybės teise priklausantį turtą, paskolas ir pajamas. Sutuoktinio ir kitų asmens šeimos narių nereikalaujama nurodyti gyvenamosios vietos, telefono numerio ir šeimos sudėties.

Pildant priedus

Jei informacija yra žinoma, KM1453 priedai 3, 4 ir 5 yra nesunkiai pildomi. Priede 3 reikia nurodyti pajamas ir išlaidas per paskutinius tris mėnesius. Tarkime, jei prašymas pildomas gegužės 5 d., pildyti reikia už kovą, balandį ir gegužę, neatsižvelgiant į tai, kad to mėnesio praėjo tik kelios dienos.

Kreditorių ir debitorių sąrašas pildomas už paskutinio ketvirčio duomenis. Tai reiškia, kad informacija turi būti pateikiama už kovo 31 d., jei prašoma atidėti arba išdėstyti gyventojų pajamų mokestį, jei norima atidėti arba išdėstyti kitą mokestį, reikia atsižvelgti, kada jis susidarė.

Pildant prašymą, reikia nurodyti įsiskolinimo priežastį ir skolas kitiems kreditoriams, įmokos atidėjimo arba mokestinės paskolos laikotarpį, nurodant, koks bus įmokų mokėjimo periodiškumas: kas mėnesį, kas ketvirtį arba kas pusmetį. VMI automatiškai parenka grafiką, kuriame įmokos yra išdėstytos lygiomis dalimis per nurodytą laikotarpį. Taip pat yra galimybė sudaryti savo mokėjimo grafiką, kuriame atsižvelgiama į planuojamas gauti pajamas, ir nepatiriant sunkumų sumokėti mokestinės paskolos įmokas.

Apie mokestinės paskolos palūkanas – jos sutartyje nėra apskaičiuojamos ir grafike nenurodomos. Jas galima matyti prisijungus prie Mano VMI sistemos, Mokesčių mokėtojo kortelėje, Apskaitos duomenyse. Jos mokamos kiekvieną kartą, kai yra mokamos įmokos.

Paslaugos vykdymo trukmė yra 20 darbo dienų. Tuo metu delspinigiai neskaičiuojami. Vykdydama paslaugą, VMI gali paprašyti pateikti papildomų duomenų, kurie padės tiksliau įvertinti mokesčio mokėtojo galimybes sumokėti įsiskolinimą, jei bus sudaryta mokestinė paskolos sutartis arba atidėjimas.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.