Gruodžio 02 d., penktadienis | 22

Medienai ir bankrutuojančioms įmonėms nebetaikomas atvirkštinis apmokestinimas

Gintarė Zujavičiūtė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kaišiadorių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-02-08

© LŽŪKT nuotr.
Nuo šių metų pradžios nustojo galioti atvirkštinio PVM apmokestinimo mechanizmo taikymas teikiamai medienai bei prekių ar paslaugų tiekimui, jeigu teikėjui teisme pradėta bankroto procedūra.

Vyriausybė nepratęsė šio atvirkštinio PVM taikymo termino, kuris buvo iki 2021 m. pabaigos.

Nuo šių metų pradžios teikiamai medienai:

  • lentoms;
  • lentelėms (pailgi 3–40 mm storio ir ne siauresni, kaip 25 mm pločio pjautinės medienos gabalai);
  • rąstams (skersai atpjautos apvaliosios medienos dalys);
  • tašams;
  • tašeliams (iš dviejų, trijų ar keturių pusių lygiagrečiai su rąsto ašimi apipjauti, aptašyti ar nufrezuoti rąstai, storesni ir platesni, kaip 40 mm pjautinės medienos gabalai)

taikomas įprastas PVM apskaičiavimo būdas, kai prekių pardavėjas apskaičiuoja PVM, deklaruoja ir sumoka į biudžetą. Pirkėjas pardavimo PVM neperima, tik atskaito pirkimo PVM. Toks pat būdas taikomas ir prekių ar paslaugų tiekėjui, kuriam yra pradėta bankroto byla.

Nors PVMĮ 96 straipsnio nuostatos dėl teikiamos medienos ir bankrutuojančių įmonių teikiamų prekių ar paslaugų nepratęstos atvirkštinio PVM taikymo termino, tačiau visos kitos šio įstatymo nuostatos liko galioti.

Pagrindinės sritys, kuriose yra taikomas atvirkštinis PVM, yra statybų sektorius ir prekyba elektroninėmis prekėmis. Atvejai, kuriais taikomas atvirkštinis PVM:

  • juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekoms ir laužui;
  • statybos darbams;
  • standiesiems diskams (iki 2022-02-28);
  • smobiliesiems telefonams, planšetėms ir nešiojamiems kompiuteriams (iki 2022-06-30).

Dažniausiai esame įpratę, kad išrašomose sąskaitose „suma su PVM“ yra suma, kurią reikia apmokėti už sąskaitą. Tačiau, jeigu sąskaita yra išrašyta už atvejus, kai taikomas atvirkštinis PVM, „suma su PVM“ nesutaps su mokėtina suma, kadangi (atvirkštinio PVM taikymo atveju) mokėtina suma yra be PVM. Taip pat, vadovaujantis PVM įstatymo 80 str. 1 d. 17 punkto nuostatomis, be kitų privalomų rekvizitų PVM sąskaitoje faktūroje yra privaloma įrašyti nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas“, kai taikome PVMĮ 96 straipsnį.

Atsiradus prievolei apskaityti atvirkštinį PVM, turime atkreipti dėmesį ir į apskaitos dokumentų parengimą, t. y. FR0600 mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją. Taikant atvirkštinį PVM, galime sakyti, kad ši operacija įvysta tik popieriuje. Pirkimo metu PVM mokėtojas gauna grąžintiną PVM. Kadangi tam pačiam asmeniui atsiranda prievolė tą PVM sumokėti, abi sumos viena kitą panaikina.

Pavyzdžiui, jeigu pirkėjui išrašyta sąskaita su nuoroda „Atvirkštinis apmokestinimas“:

Prekių / paslaugų apmokestinama vertė – 10000 Eur

Pardavimo PVM – 2100 Eur

Iš viso – 12100 Eur

PVM deklaracijoje prekių ar paslaugų teikėjas apmokestinamąją vertę turi deklaruoti FR0600 deklaracijos 12 laukelyje „PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais)“ .
Prekių ar paslaugų pirkėjui reikia užpildyti 25 „Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“ ir 33 „Pardavimo PVM (96str. nurodytais atvejais)“ deklaracijos laukelį PVM suma 2100 Eur. Tačiau reikia nepamišti, kad pirkėjas apmokestinamosios vertės į savo mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją netraukia.

PVM įstatyme numatyta tvarka pirkėjas gali atskaityti atliktų statybos darbų PVM, įtraukdamas jį į deklaracijos 35 „Atskaitomas PVM“ laukelį, bet tik tuo atveju, jeigu įsigyti statybos darbai yra skirti PVM mokėtojo PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.