Birželio 10 d., šeštadienis | 23

Nuo lapkričio atsiskaityti grynaisiais galima bus tik iki 5 000 Eur

Tadas Pikčiūnas
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kauno r. biuro jaunesnysis buhalterinės apskaitos konsultantas
2022-09-07

© LŽŪKT nuotr.

Pagal priimtą Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymą, kuris įsigalioja šių metų lapkričio mėnesį, atsiskaityti grynaisiais pagal sandorį bus galima tik iki 5 000 Eur. Šis įstatymas liečia visus, tiek juridinius, tiek fizinius asmenius. Tačiau yra ir atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo išimčių.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. RevyTrex

Pagal naujai priimtą Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymą, įsigaliosiantį nuo 2022 m. lapkričio 1 d., visi atsiskaitymai pagal sandorius gali būti atliekami grynaisiais pinigais, jei jie neviršija 5 000 eurų. Jei sandorio suma yra didesnė, likusi suma turi būti sumokama negrynais pinigais (elektroniniu būdu). Taip pat grynaisiais pinigais dalimis atlikti atsiskaitymai pagal tą patį sandorį bus sumuojami ir jų bendra suma negali viršyti 5 000 eurų.

Jei atliekami atsiskaitymai dalimis pagal ilgalaikį arba neterminuotą sandorį, kurie yra susiję su periodiniais mokėjimais arba sandorio sudarymo metu visa atsiskaitymų suma nėra tiksliai žinoma, atsiskaitymai pagal sandorį gali būti atliekami grynaisiais pinigais tol, kol jų bendra suma neviršija 5000 eurų. Negalima skaidyti sandorio dalimis, jeigu taip siekiama išvengti nustatyto atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo. Šis priimtas įstatymas liečia visus, atsiskaitančius Lietuvoje.

Pagal priimtą Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymą, šis ribojimas nebus taikomas, jei tarpusavio atsiskaitymai pagal sandorius bus atliekami per mokėjimo paslaugų teikėjus, kai LR teisės aktų nustatyta tvarka yra užtikrinamas kliento tapatybės nustatymas. Netaikomas, kai kituose įstatymuose yra nustatyti atvejai, kuriais tarpusavio atsiskaitymai bei bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorius turi būti atliekami tik negrynaisiais pinigais.

Šis ribojimas nebus taikomas ir tuomet, kai atsiskaitymai pagal sandorį negalės įvykti elektroniniu būdu dėl to, kad šių mokėjimų vietoje mokėjimo paslaugų teikėjai neteiks reikalingų paslaugų, o pagal sandorį bus būtina atsiskaityti nedelsiant. Tokiu atveju atsiskaitymus pagal sandorį grynaisiais pinigais gaunantis asmuo per 10 dienų Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka apie tai turės pranešti mokesčių administratoriui ir nurodyti aplinkybes, dėl kurių nebuvo galima atsiskaityti negrynaisiais pinigais, bei pateikti sandorių šalių indentifikavimo duomenis. Taip pat ir tiems sandoriams, kurie sudaryti iki įstatymo įsigaliojimo.

Su Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymu buvo priimti Civilinio kodekso ir Mokesčių administravimoįstatymo pakeitimai. Įstatyme nustatyta administracinė atsakomybė už atsiskaitymų ir bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimą. Administracinės baudos dydis priklauso nuo atsiskaitytos grynųjų pinigų sumos dalies, kurį viršijo 5000 eurus. Už atsiskaitymo grynaisiais ribojimo įstatymo pažeidimą – baudos nuo 100 iki 4000 eurų. Administracinės baudos dydis (bazinis bausmių ir nuobaudų dydis – 50 eurų):

  • viršijus iki 50 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžio sumą (iki 2 500 eurų), fiziniams asmenims bauda sieks nuo 100 iki 500 eurų, o juridiniams asmenims arba jų padalinių vadovams – nuo 200 iki 1 000 eurų. Už pakartotinus pažeidimus baudos asmenims bus nuo 200 iki 1 000 eurų, o juridiniams asmenims arba jų padalinių vadovams – nuo 1 000 iki 2 000 eurų.
  • viršijus nuo 50 iki 500 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžio sumą (nuo 2 500 eurų iki 25 000 eurų), asmenims bauda sieks nuo 200 iki 1 000 eurų, o juridiniams asmenims arba jų padalinių vadovams – nuo 1 000 iki 2 000 eurų. Už pakartotinus pažeidimus baudos asmenims bus nuo 1 000 iki 2 000 eurų, o juridiniams asmenims arba jų padalinių vadovams – nuo 2 000 iki 3 000 eurų.
  • viršijus daugiau kaip 500 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžio sumą (virš 25 000 eurų), asmenims bauda sieks nuo 1 000 iki 2000 eurų, o juridiniams asmenims arba jų padalinių vadovams – nuo 2 000 iki 3 000 eurų. Už pakartotinus pažeidimus baudos asmenims bus nuo 2 000 iki 3 000 eurų, o juridiniams asmenims arba jų padalinių vadovams – nuo 3 000 iki 4 000 eurų.