Birželio 07 d., trečiadienis | 23

Reprezentacinių sąnaudų aktualijos ūkininkams

Vita Vigėlytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Utenos r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantė
2021-07-13

Ne paslaptis, kad verslininkams reprezentacinių sąnaudų sąvoka puikiai pažįstama. Su ja daug rečiau susiduria žmonės, vykdantys individualią veiklą, taip pat ir ūkininkai. Vis tik kai kuriuos atvejus verta aptarti.

Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje galime rasti tokį apibūdinimą: „Reprezentacinės sąnaudos – vieneto lėšos, kurias jis skiria naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba fiziniais asmenimis, išskyrus vieneto darbuotojus, akcininkus, savininkus ir kontroliuojamuosius, kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus, užmegzti arba skirti esamiems pagerinti. Reprezentacinės sąnaudos patiriamos konkrečių asmenų naudai.“ (Valstybinė mokesčių inspekcija (22 str. 2-5 d., 2021).

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. RevyTrex

Dažniausiai reprezentacinių sąnaudų sąvoka girdima kalbant apie įmones, tačiau jos aktualios ir žmonėms, besiverčiantiems žemės ūkio veikla. Ūkininkai taip pat gali naudotis reklama reprezentuojant savo teikiamus produktus, paslaugas. Tik reikia nepamiršti, kad reprezentacinėms sąnaudoms priskiriami veiksniai, kurių paskirtis:

  • įmonės (ūkio) pristatymas;
  • paslaugų bei prekių pristatymas;
  • naujų ryšių su partneriais, klientais ir verslo partneriais stiprinimas;
  • Lietuvos reprezentacija.
  • Taip. Kadangi organizuotas renginys buvo skirtas ne tik ūkio darbininkams, o potencialiems klientams, išlaidos, patirtos rengiant šią prezentaciją, priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Renginio metu dovanotos dovanos yra su inicialais (vienas iš reklamos būdų), o knyga, reprezentuojanti Lietuvą, taigi, taip pat atitinka reprezentacinių sąnaudų reikalavimus.

Jeigu renginys organizuojamas darbuotojams, sąnaudos negali būti priskiriamos reprezentacinėms.

  • Ne. Kadangi šventė uždara (joje dalyvauja tik ūkio darbuotojai) jos paskirtis nėra reprezentacinė, tad visos organizavimo išlaidos yra neleidžiami atskaitymai. Net jeigu šventės metu būtų dovanojamos dovanos su ūkio inicialais, tai nebūtų reprezentacinės išlaidos.

Svarbu žinoti, kad iš išlaidų atskaitoma ne daugiau kaip 50 % reprezentacinių sąnaudų (tik 50 % nuo išleistos sumos yra leidžiami atskaitymai). Taip pat tokių atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2 % vieneto pajamų per mokestinį laikotarpį. Taigi, reprezentacinių sąnaudų dalis, viršijanti leistiną 50 proc. ribą ir 2 proc. įmonės pajamų ribą, laikoma neleidžiamais atskaitymais.

  1. Kokia suma bus ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai?
  • 50 % nuo išlaidų (3 400*50 % = 1 700 eurų) ir ne daugiau kaip 2 % pajamų per mokestinį laikotarpį (2 % nuo pajamų sudarys: 100 000*2 %=2000 eurai), tai reiškia, kad ūkyje visi 1 700 eurų bus priskiriami leidžiamiems atskaitymams. Jei būtų perkama už 5 000 eurų, tuomet leidžiamus atskaitymus sudarytų 2 500 eurų, bet tai viršytų 2 % pajamų per atskaitinį laikotarpį, todėl leidžiama suma būtų 2 000 eurų, o kiti o 3 000 eurų (5 000-2 000= 3 000 eurai) liks neleidžiami atskaitymai.

Reprezentacinės sąnaudos turi būti dokumentuojamos. Dažniausiai surašomi reprezentaciniai aktai. Jie yra laisvos formos dokumentai (pvz. kasos išlaidų orderiai), kuriuose nurodoma informacija, kuri pagrindžia, kad išlaidos yra reprezentacinės.