Gruodžio 09 d., penktadienis | 22

Žuvininkystės ūkis. Kokius mokesčius mokėti?

Laima Pivorienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Klaipėdos r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-03-14

Kiekvienam ūkininkui, pradėjusiam vykdyti veiklą, iškyla nemažai klausimų dėl mokesčių mokėjimo VMI ar „Sodrai“. Aptarsime tokią situaciją: kokius mokesčius mokėti ir ką daryti, jei ūkininkas šalia žemės ūkio veiklos pradeda vykdyti kitą veiklą, nesusijusią su žemės ūkiu. Svarbu apskaitoje atskirti žemės ūkio veiklą nuo prekybinės veiklos.

Panagrinėkime situaciją: ūkininkas verčiasi žuvininkyste, t. y. augina žuvis. Pastebi, kad pirkėjų poreikių nepatenkina jo auginama žuvis, todėl jis papildomai nusiperka ir parduoda kitų rūšių žuvį. Klausimas – kokius mokesčius ūkininkas turi mokėti?

Pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 2 straipsnio 33 dalies nuostatas, pajamos iš žemės ūkio veiklos yra pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūkio produktų pagamintus maisto produktus, o žemės ūkio produktai – žuvininkystės, augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės produktai, užaugintos miško uogos, vaistažolės, grybai ir iš jų gauti pirminio perdirbimo produktai, skirti vartoti arba tolesnei maisto produktų ar ne maisto produktų gamybai.

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad žuvininkystės produktai – gyvos žuvys ir iš jų pagaminti produktai, o žuvininkystės produktų gamyba – veikla, apimanti pirminę žuvininkystės produktų gamybą, įskaitant žuvų auginimą, veisimą, gaudymą ir apdorojimą, kurio metu nekeičiama žuvininkystės produkto cheminė sudėtis.

Dažnai žuvininkystės ūkiai pasirenka auginti vienos rūšies žuvis. Tačiau, realizuojant vien tik savo produkciją, atsiranda poreikis plėsti žuvies asortimentą. Tada ūkininkas nusipirkdamas, apdorodamas ir realizuodamas ne savo žemės ūkio produkciją, privalo įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą. Jis turi pateikiant VMI formą REG812 ne vėliau, kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Nuo tos dienos, kai ūkininkas įregistruoja individualią veiklą, gali pradėti vykdyti prekybą ne iš žemės ūkio veiklos gaunamais žuvies produktais.

Taigi, pagal nagrinėjamą pavyzdį: gautos pajamos iš ūkininko užaugintos žuvies pardavimo – tai pajamos iš žemės ūkio veiklos, o perparduodant nusipirktą žuvį gautos pajamos – tai kitos individualios veiklos pajamos.

Gyventojų pajamų mokestis

Ūkininkas, deklaruodamas pajamas, turi atskirti žemės ūkio veiklos pajamas nuo ne žemės ūkio veiklos pajamų (žuvų prekybos).

Gautas (uždirbtas) pajamas iš žuvų prekybos veiklos jis turi apmokestinti ir deklaruoti atskirai nuo gautų žemės ūkio veiklos pajamų. Kalendoriniais metais vykdęs žemės ūkio veiklą ir žuvų prekybos veiklą, jiems pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d., privalo VMI pateikti metinę pajamų deklaraciją (žemės ūkio veiklos pajamas deklaruoti 35 pajamų rūšies kodu, o pajamas iš žuvų prekybos veiklos – 93 pajamų rūšies kodu).

Gautos pajamos yra apskaičiuojamos ūkininko pasirinkimu atėmus arba faktiškai patirtas išlaidas, kurios yra pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais, arba sumą, lygią 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų.Individualios veiklos pajamos, kaip ir ūkininko veiklos pajamos, yra apmokestinamos progresiniu GPM tarifu. Gaunant iš individualios ar ūkininko veiklos pajamų iki 20 000 Eur per metus, GPM tarifas yra 5 proc., o viršijus 20000 Eur, pajamų mokesčio suma didėja iki kol pasiekia nekintamą 15 proc. mokesčio tarifą (kai apmokestinamos pajamos yra 35 000 Eur ir daugiau).

VSD ir PSD įmokos

VSD ir PSD įmokos skaičiuojamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų sumos (neatėmus PSD ir VSD įmokų). Apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos iš individualios veiklos pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus, bet neatėmus VSD ir PSD įmokų.

VSD įmokų tarifas – 12,52 procentai. Jeigu dalyvaujama pensijų kaupime, mokant į pasirinktą pensijų fondą papildomą 2,4 proc. pensijų įmoką savo lėšomis, tai VSD įmokų tarifas – 14,92 proc. Jeigu dalyvaujama pensijų kaupime, mokant į pasirinktą pensijų fondą papildomą 3 proc. pensijų įmoką savo lėšomis, tai VSD įmokų tarifas – 15,52 proc. PSD įmokų tarifas – 6,98 procentai.

Kasos aparatas

Vadovaujantis kasos aparatų diegimo ir naudojimo aprašu, gyventojai, vykdantys individualią prekybos veiklą uždarose patalpose ar pastatuose, kioskuose, kilnojamuose nameliuose, vagonėliuose, kai prekybos vietoje pirkėjai atsiskaito už maisto prekes grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortelėmis, privalo savo veikloje naudoti kasos aparatus. Galima jo nenaudoti, jei atsiskaitant kiekvienam pirkėjui yra išduodamas pinigų priėmimo kvitas.

PVM apmokestinimas

Ūkininkui esant PVM mokėtoju ir realizuojant produkciją Lietuvos teritorijoje, taikomas 21 proc. PVM tarifas, nes žuvininkystės veikla yra ekonominė PVM apmokestinama veikla. Kai ūkininkas, kaip asmuo, vykdo kelias ekonomines veiklas ir yra PVM mokėtojas, tai jam suteiktas PVM mokėtojo kodas galioja visose veiklose.

Svarbu nepamiršti, kai gyventojas vykdo kitos rūšies veiklą pagal pažymą ir ūkininko veiklą, gautos pajamos iš veiklų ir patirtos išlaidos turi būti apskaitomos atskirai!

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.