Birželio 07 d., trečiadienis | 23

Nacionalinis augalų veislių sąrašas pasipildys 76 naujomis veislėmis

2023-03-21

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Į šių metų Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašytos 76 naujos augalų veislės. Iš jų net 14 – sukurtos Lietuvos selekcininkų, informuoja Valstybinė augalininkystės tarnyba.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. RevyTrex

Nacionaliniai augalų veislių sąrašai (toliau – sąrašas) sudaromi kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje ir kiekvienais metais jie atnaujinami. Kintantys rinkos poreikiai konkurencijos sąlygomis diktuoja, kokias augalų rūšis ir veisles žemdirbiams rinktis.

„Tik tinkamai pasirinkus veisles galima gauti kur kas didesnį derlių (50–200 kg iš ha), todėl kiekviena valstybė kasmet tikslina sąrašą, į kurį įrašo pasižyminčias gausiu, stabiliu ir geros kokybės derliumi, taip pat atsparias nepalankioms sąlygoms, ligoms ir išsiskiriančias kitomis vertingomis savybėmis veisles“, – sako Augalininkystės tarnybos direktoriaus pavaduotojas, Valstybinės augalų veislių vertinimo komisijos pirmininkas dr. Arvydas Basiulis.

Kas nauja?

Nacionalinį augalų veislių sąrašąpapildys 38 naujos javų veislės, iš jų – 12 žieminių javų veislių. Pastaraisiais metais sparčiai kintant klimatui, labai svarbu, kad naujų veislių augalai sugebėtų išlikti ir sudėtingiausiomis sąlygomis, pavyzdžiui, užsitęsus sausrai, užklupus ligoms ir pan. Valstybinė augalų veislių vertinimo komisija į 2023 m. sąrašą pasiūlė įrašyti ES šalių selekcininkų sukurtas žieminių kviečių veisles. Selekcininkų duomenimis, veislė Wendelin užaugina labai gerų kepimo savybių turinčius grūdus, veislės RGT Kilimanjaro, LG Mondial , KWS Imperium, Faxe, Circus ir Chevignon – gerų kepimo savybių grūdus, kitos 2 –Megaport ir Jonas, – patenkinamų kepimo savybių grūdus.

Į Sąrašą pateko po vieną naują žieminių rugių, žieminių kvietrugių ir žieminių miežių veislę. Naujas Sąrašas praturtės ir 6 vasarinių kviečių veislėmis, 2 iš jų – Merkys DS ir Venta DS, – sukurtos Lietuvos selekcininkų.

Selekcininkų duomenimis, veislė Merkys DS užaugina labai gerų kepimo savybių turinčius grūdus, veislė Venta DS ir kitos – gerų kepimo savybių grūdus. Sąrašas taip pat pasipildys dar viena Vokietijos selekcininkų sukurta vasarinių kvietrugių veisle.

Valstybinė augalų veislių vertinimo komisija taip pat pritarė, kad į šių metų sąrašą būtų įrašytos 4 vasarinių miežių veislės, sukurtos Vokietijos ir Prancūzijos selekcininkų.

Sąrašas taip pat pasipildys 2 naujomis sėjamųjų avižų veislėmis: Lietuvos selekcininkų sukurta avižų veisle Svaja DS ir Švedijos selekcininkų sukurta veisle Avaus.

Pastaraisiais metais pastebimai išaugo paprastųjų kukurūzų veislių paraiškų, kuriomis siekiama patekti į sąrašą, skaičius. Atlikus visus privalomus tyrimus ir paaiškėjus jų rezultatams, Valstybinė augalų veislių vertinimo komisija pasiūlė į 2023 m. sąrašą įrašyti net 8 ankstyvąsias ir 4 vidutinio ankstyvumo Prancūzijos, Lenkijos, Vengrijos selekcininkų sukurtas kukurūzų veisles.

Į sąrašą įrašytos 4 naujos cukrinių runkelių veislės, sukurtos Vokietijos ir Danijos selekcininkų. Tarp jų – veislė Smart Mondeo KWS, sukurta auginti taikant inovatyvią piktžolių kontrolės cukrinių runkelių pasėliuose sistemą „Conviso Smart“. Ši veislė atspari ALS inhibitoriaus grupei priklausantiems herbicidams.

Komisija atidžiai atrinko rapsų veisles – į sąrašą pasiūlyta įrašyti ES šalių selekcininkų sukurtų 11 žieminių rapsų veislių, taip pat 6 derlingos vasarinių rapsų veislės. Tai vertingi aliejiniai ir energetiniai augalai, kurių sėklos turi didelę paklausą, todėl Lietuvos ūkininkų gausiai auginami.

Registruotos kelios pašarinių augalų rūšių veislės – Lietuvos selekcininkų sukurta 1 siauralapių lubinų veislė VB Pilkiai ir1 nendrinio eraičino veislė Monas, 2 Vokietijos selekcininkų sukurtos pupų veislės, 5 Vokietijos ir Prancūzijos selekcininkų sukurtos sėjamųjų žirnių veislės.

Komisijos siūlymu registruotos 2 Lietuvos selekcininkų sukurtos daržovių veislės: raudonieji burokėliai Giliai ir baltieji gūžiniai kopūstai Bagočiai. Pastaroji veislė įrašyta kaip saugotina veislė. Ji neturi komercinės vertės, tačiau tradiciškai auginama tam tikroje vietovėje ar regione ir kuriai gresia genetinė erozija.

Naujasis sąrašas papildytas Lietuvos selekcininkų sukurtomis 7 sodo augalų veislėmis: 3 trešnių veislėmis Pagunda, Sava ir Truopna, 3 paprastųjų vyšnių veislėmis Agera, Coliukė ir Ruoda ir 1 margalapės aktinidijos veisle Milema.

Selekcininkams paprašius arba pasibaigus veislės įrašymo Nacionaliniame sąraše laikui, iš sąrašo išbrauktos 48 įvairių augalų rūšių veislės.

Dauginamoji medžiaga – visai ES rinkai

Duomenys apie naujai registruotas, išbrauktas augalų veisles, apie pasikeitusius veislių palaikytojus bei veislių pavadinimus bus perduoti Europos Komisijai dėl veislių įrašymo ar jų išbraukimo į ES bendruosius žemės ūkio augalų ar daržovių rūšių veislių katalogus. Tik minėtus katalogus atnaujinus, dauginamąją naujų veislių medžiagą bus galima tiekti visų ES valstybių rinkoms.

Verta pabrėžti, kad apie pusė naujai į sąrašą įrašytų veislių pirmą kartą pateks ir į EE katalogus. Atsižvelgiant į Europos valstybių praktiką, 2023 m. registruotų augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys, leidinys su naujų augalų veislių būdingiausių savybių aprašais bus skelbiamas Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt. Nuo 2022 m. sąrašo informaciją galima rasti ir skaitmenizuotą.

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija