Gruodžio 09 d., šeštadienis | 23

Daržovės serga – gydykime

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas
2020-07-20

© LŽŪKT nuotr.

Auginantiems morkas, kopūstus ir svogūnus išlieka aktuali jų apsauga nuo ligų. Reikėtų atkreipti dėmesį į meteorologines sąlygas, įvertinti, ar jos palankios ligoms plisti. Naudojant fungicidus, svarbu atkreipti dėmesį į didžiausią apdorojimų skaičių per augalų vegetacijos sezoną.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Stebėjimo metu svogūnai BBCH 19–41 tarpsnio, morkos BBCH 40–42, o kopūstai BBCH 21–42 tarpsnio.

Morkos.Šiuo morkų tarpsniu, esant palankioms sąlygoms, reiktų naudoti fungicidus nuo alternariozės: Azoksistrobinas 250 g/l (Mirador 250 SC, Amistar 250 SC, Conclude AZT 250 SC). Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki visiško išsivystymo (BBCH 16–49). Šiuo fungicidu galima purkšti ne daugiau kaip 1 kartą per vegetacijos sezoną.Mankocebu 750 g/kg (Ataka NT, Dithane NT, Avtar 75 NT, Manfil Plus 75 WG) galima purkšti profilaktiškai prieš ligai pradedant plisti, kas 7–10 dienų. Jį galima naudoti ne daugiau kaip 4 kartus.

Web-morku_alternariaMorkų alternaria

Alternariozę, miltligę, iš dalies sklerotinį puvinį naikinaBoskalidas + piraklostrobinas 267 + 67 g/kg (Signum). Purkšti reikėtų profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius. Purškimą, esant reikalui, kartokite po 10–14 dienų. Purkšti galima ne daugiau kaip 2 kartus. Nuo alternariozės, tikrosios miltligės tinka Difenokonazolas 250 g/l (Difcor 250 EC). Purkšti reikėtų profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius, nuo derlingųjų vegetatyvinių augalų dalių vystymosi (šakniavaisio didėjimo) iki visiškos brandos (viso augalo sėklos būdingos spalvos ir kietumo), t. y. BBCH 40–89, ne daugiau kaip 1 kartą.

Kopūstai. Kopūstines daržoves šiuo tarpsniu galima gydyti fungicidais. Nuo altenariozės (juodosios dėmėtligės) tinka Azoksistrobinas 250 g/l (Mirador 250 SC – 0,8 kg/ha, Amistar 250 SC – 0,8 kg/ha, Conclude AZT 250 SC – 1,0 kg/ha). Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki pasiekiamas būdingos gūžės (žiedyno) dydis (BBCH 16-49). Difenokonazolu 250 g/l (Difcor 250 EC) purkšti vegetacijos metu, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, ne daugiau 1 kartą. Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, nuo 4 val. iki 21 val.

Nuo alternariozės, baltųjų rūdžių: Boskalidas + piraklostrobinas 267 + 67 g/kg (Signum). Purkšti profilaktiškai arba tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Purškimą kartokite po 10–21 d., priklausomai nuo ligos intensyvumo. Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus.

Netikrąją miltligę naikinaPropamokarbas + fluopikolidas 625 + 62,5 g/l (Infinito). Purkšti profilaktiškai kas 10–14 d., ne daugiau 3 kartus.

Svogūnai. Šiuo svogūnų tarpsniu nuo netikrosios miltligės apsaugos Dimetomorfas + Mankocebas 90 + 600 g/kg (Acrobat Plus). Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus kas 7–10 d. Dimetomorfas + piraklostrobinas 72 + 40 g/l (Cabrio Duo). Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus kas 7–10 d. Purškiama nuo 3 lapelių tarpsnio iki kol pusė augalų lapų nulinks (BBCH 13–48). Propamokarbas + fluopikolidas 625 + 62,5 g/l (Infinito). Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus kas 7–10 d.

Nuo Netikrosios miltligės ir alternariozės: Azoksistrobinas250 g/l (Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Conclude AZT 250 SC). Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą.

Netikrąją miltligę, rūdis naikina Mankocebas 750 g/kg (Ataka NT, Dithane NT, Avtar 75NT, Manfil Plus 75 WG). Purkšti ne daugiau kaip 4 kartus, kas 7–10 d. Pirmas purškimas –pastebėjus pirmuosius ligos požymius.

Nuo netikrosios miltligės dar tinka Mankocebas 750 g/kg (Penncozeb 75 DG, Trimanoc DG). Purkšti ne daugiau kaip 4 kartus kas 7–10 d. Pirmas purkšimas – pastebėjus pirmuosius ligos požymius.

Lapų dėmėtligę (Botrytis squamosa), netikrąją miltligę įveiks Fluazinamas 500 g/l (Winby 500 SC, Frowncide, Ohayo 500 SC, Shirlan 500 SC). Purkšti reikia ne daugiau kaip 3 kartus kas 7–10 d., pastebėjus pirmuosius ligos požymius.

Web-kekerinis_puvinysSvogūnų kekerinis puvinys

Nuo puvinių naudotinas Boskalidas + Piraklostrobinas 267 + 67 g/kg (Signum). Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus, kas 10–14 d.

Kokios ligų plitimo prognozės

iMETOS® ligų prognozavimo modelių duomenimis, sąlygos morkų alternariozei ir svogūnų kekeriniam puviniui kol kas nėra itin palankios.

Pasvalio r. sąlygos svogūnų kekeriniam puviniui plisti siekia 19 %, o morkų atlernariozei – 62 %.

Panevėžio r. sąlygos morkų alternariozės infekcijai plisti siekia 53 %, o svogūnų kekeriniam puviniui yra nepalankios – 19 %.

Kėdainių r. svogūnų kekeriniam puviniui sąlygos nepalankios – 15 %, o morkų alternariozei – 42 %.

Širvintų r. sąlygos svogūnų kekeriniam puviniui – 12 %, o morkų atlernariozei – 19 %.

Šakių r. sąlygos svogūnų kekeriniam puviniui plisti siekia tik 18 %, o morkų alternariozės infekcijai – 39 %.

Kauno r. sąlygos morkų alternariozei – 70 %, o svogūnų kekeriniam puviniui – 36 %.

Parengė dr. Neringa Rasiukevičiūtė,
LAMMC
Sodininkystės ir daržininkystės institutas