Sausio 21 d., penktadienis | 22

Galvojate apie ūkio modernizavimą ir plėtrą?

LŽŪKT informacija
2021-10-26

© LŽŪKT nuotr.

Nuo lapkričio 3 d. planuojantys modernizuoti ir plėsti ūkius, gali kreiptis dėl paramos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Kas naujo?
Pasak Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Verslo ekonomikos skyriaus vadovės Vaidos Gomoliauskienės, paraiškas bus galima teikti arba lapkritį, arba gruodį, priklausomai nuo to, kokio masto investicijas ūkininkai ketina diegti ūkyje. Taigi, pirmąjį etapą paraiškos renkamos lapkričio 3–30 d., antrąjį – nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 30 d.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

„Atkreipiame dėmesį, kad paramos galės kreiptis tik tie, kurie investuos į statybas, rekonstrukciją, kapitalinį remontą ir / arba su pastatų funkcionavimu susijusią įrangą. Tad reikėtų apsvarstyti savo galimybes ir norus. Jei jūsų numatomoms investicijoms finansuoti užteks iki 300 tūkstančių eurų paramos, teikite paraiškas lapkritį. Jei ketinate investuoti daugiau ir prašyti didesnės paramos, paraiškas teikite gruodį – paramos suma sieks nuo 1,5 iki 8 milijonų, priklausomai nuo sektoriaus, į kurį investuosite“, – teigė V. Gomoliauskienė ir pridūrė, kad augalininkystės sektoriaus atstovai šiuose paraiškų rinkimo etapuose dalyvauti nekviečiami. Laukiama paraiškų iš užsiimančių pienine galvijininkyste, mėsine gyvulininkyste (galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, avininkyste, ožkininkyste, triušininkyste) ar puoselėjančių sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ūkius.

„Apsvarstykite galimybes ir bandykite teikti paraiškas, o jei reikia pagalbos ar konsultacijos, kreipkitės į jums artimiausią Konsultavimo tarnybos rajono biurą. Ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai drauge su jumis įvertins galimybes, užpildys paraišką, sukomplektuos dokumentų bylą ir dirbs per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį“, – sakė LŽŪKT Verslo ekonomikos skyriaus vadovė V. Gomoliauskienė.
Lapkričio paraiškų rinkimo etapui iš viso skirta 50,5 mln., iš kurių:

• pieninei galvijininkystei skirta 27 mln. Eur;
• kiaulininkystei skirta 6,2 mln. Eur;
• paukštininkystei, įskaitant kiaušinių gamybą skirta 6,2 mln. Eur;
• mėsinei galvijininkystei, avininkystei, ožkininkystei, triušininkystei skirta 3,1 mln. Eur;
• sodininkystei, daržininkystei, uogininkystei skirta 8 mln. Eur.
Kas gali teikti paraiškas
Dėl paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (fizinis asmuo turi būti įregistravęs ir ūkininko ūkį) ir ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdantys žemės ūkio veiklą bei iš jos gaunantys pajamų. Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-ais), nepriimamos.
Parama teikiama, jei pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 tūkst. Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).
Remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Jei tai yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, remiamas iš kooperatyvo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
Paramos intensyvumas
Paramos intensyvumas 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jei vykdoma žemės ūkio produktų gamyba gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:

• jaunajam ūkininkui, fiziniam asmeniui (kuriam dar nėra suėję 41 metai);
• žemės ūkio kooperatyvui, įgyvendinančiam kolektyvines investicijas.

Paramos intensyvumas 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jei vykdomas prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.
Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:

• pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);
• pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).
Didžiausia paramos suma projektui – 300 tūkst. Eur, 2014–2020 metų laikotarpiu 900 tūkst. Eur, susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 1,3 mln. Eur.

Projektų atrankos kriterijai
Pieninės galvijininkystės sektoriaus paraiškos vertinamos pagal 8 atrankos kriterijus, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 30 balų.
Mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektorių paraiškos vertinamos pagal 10 atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 20 balų.
Sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių paraiškos vertinamos pagal 10 atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 20 balų.
Atrankos kriterijai, taikomi paminėtų žemės ūkio sektorių paraiškoms, išvardyti įgyvendinimo taisyklių XI skyriuje.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius visuose žemės ūkio sektoriuose – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paraiškų priėmimas
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose adresais, nurodytais NMA interneto svetainės skiltyje „Susisiekite“.
Parengta pagal NMA, LŽŪKT informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.