Sausio 21 d., penktadienis | 22

Nuo vilkų parama padės apsisaugoti daugiau kaip 100 pareiškėjų

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2021-10-25

© LŽŪKT nuotr.

Iki spalio 15 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) buvo teikiamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Parama pasirodė išties reikalinga, kad būtų galima padėti kaimo vietovėse esančių sklypų savininkams apsisaugoti nuo ūkinius gyvūnus puolančių vilkų, nes jos paprašė daugiau kaip 100 pareiškėjų.
Paramos skirta beveik tiek, kiek paprašyta
Per 2,5 mėn. (rugpjūčio 2 d. – spalio 15 d.) trukusį paraiškų surinkimo laikotarpį, remiantis turimais duomenimis, pateikta 118 paraiškų. Bendra paraiškose prašoma paramos suma sudaro 534 181 Eur. Tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 529 603 Eur paramos lėšų. Pažymėtina, jog pateiktų paraiškų skaičius gali nežymiai keistis, nes dar registruojamos paštu į NMA keliaujančios paraiškos.
Paraiškos gali būti reitinguojamos
Pateiktose paraiškose prašomai paramos sumai nors ir nežymiai viršijus skirtą paramos sumą, kuriems pareiškėjams bus skirta parama, paaiškės atlikus papildomą paraiškų vertinimą. Paraiškos bus papildomai vertinamos jas reitinguojant pagal tai, kurioje savivaldybėje bus įgyvendinamas projektas bei kiek laikoma ūkinių gyvūnų. Pirmiausia parama bus teikiama pareiškėjams:
1. įgyvendinantiems projektus I savivaldybių grupės teritorijose (Anykščių r., Lazdijų r., Molėtų r.);
2. įgyvendinantiems projektus II savivaldybių grupės teritorijose (Alytaus r., Klaipėdos r., Kupiškio r., Rokiškio r., Šilalės r., Utenos r., Varėnos r., Vilkaviškio r.);
3. laikantiems didesnį SG (pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje laikomų ūkinių gyvūnų vidutinis metinis skaičius, išreikštas sutartiniais gyvuliais) skaičių (nurodytą 2 priede) paraiškos pateikimo dieną.
Parama – iki 5 000 Eur
Primintina, jog paraiškas pagal priemonę galėjo teikti labiausiai nuo vilkų kenčiančių savivaldybių sklypų savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir teisėtais pagrindais valdantys žemės sklypus, kuriuose numatoma įrengti apsaugos nuo vilkų priemones.
Vienas pareiškėjas gali pretenduoti į 5 000 Eur siekiančią paramą, kai išlaidų įsigijimas kompensuojamas 100 proc.
Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.