Vasario 01 d., trečiadienis | 23

Piktžolių kontrolės rekomendacijos versliniuose soduose

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas
2022-07-21

Kaip naikinti piktžoles vyresniuose nei 2 metų derančiuose obelų, kriaušių, slyvų, abrikosų, persikų, vyšnių ir trešnių soduose? Atsakymus parengė dr. (HP), doc. Nobertas Uselis.

Obelų, kriaušių ir vėlyvųjų veislių slyvų pomedžius purkšti reikėtų kuo greičiau, kol dauguma šakų nuo derliaus naštos dar nenusvirusios ant žemės, tik svarbu prisilaikyti išlaukos (karencijos) laikotarpio iki ankstyvųjų veislių derliaus nuėmimo.

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus

Abrikosų, persikų, ankstyvųjų veislių slyvų, vyšnių ir trešnių pomedžius reikėtų purkšti herbicidais tik nuėmus derlių.

Kokios piktžolės plinta šiuo metu

Pagrindinės šiuo laikotarpiu sudygusios ir augančios dviskiltės piktžolės sodo augalų pomedžiuose: aguona dirvinė – Papaver dubium L., aklė dirvinė – Galeopsis tetrabit L., aklė mažažiedė – Galeopsis bifida Boenn., aklė raudonoji – Galeopsis ladanum L., asiūklis dirvinis – Equisetum arvense L., balanda baltoji – Chenopodium album L., balanda žydralapė – Chenopodium glaucum L., balandūnė plačioji – Atriplex patula L., baltagalvė paprastoji – Leucanthemum vulgare Lam., barborytė paprastoji – Barbarea vulgaris W. T. Aiton., barkūnas baltažiedis – Melilotus albus Medik., barkūnas geltonžiedis – Melilotus oficinalis (L.) Pall., barštis Sasnovskio – Heracleum sosnowskyj Manden., bitkrėslė paprastoji – Tanacetum vulgare L., bobramunis dirvinis – Anthemis arvensis L., bobramunis geltonasis – Anthemis tinctoria L., builis krūminis – Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., burnotis šiurkštusis – Amaranthus retroflexus L., burnotis uoginis – Amaranthus blitum L., čiužutė dirvinė – Thlapsi arvense L., dilgėlė gailioji – Urtica urens L,. dedešva apskritalapė – Malva pusila Sm., dygūnė builinė – Torilis japonica (Houtt.) DC, dobilas dirvinis Trifolium arvense L., galinsoga blakstienotoji – Galinsoga quadriradiata Ru et Pav., galinsoga smulkiažiedė – Galinsoga parviflora Cav., garstukas dirvinis – Sinapis arvensis L., garšva paprastoji Aegopodium podagrarija L., gyslotis plačialapis – Plangago major L., gyslotis siauralapis – Plantago lanceolata L., glamžutė dirvinė – Cerastium arvense L., godas vaistinis Anchusa officinalis L., karpažolė dirvinė – Euphorbia helioscopia L., karpažolė didžioji Euohorbia cyparissias L., kežys dirvinis – Spergula arvensis L., kiauliauogė juodoji – Solanum nigrum L., kiaulpienė paprastoji – Taraxacum officinale F. H. Wigg., kietis paprastasis – Artemisia vulgaris L., kraujažolė paprastoji – Achillea millefolium L., krienas valgomasis – Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey, et Scherb, lakišius ilgakotis – Bidens tripartita L., linokė mažoji Chaenorhinum minus (L.) Lange, lipikas kibusis – Galium aparine L., lipikas statusis – Galium album Mill., lipikas paprastasis – Galium mollugo L., lubinas gausialapis – Lupinus polyphyllus Lindl., mauda dėmėtoji – Conium maculatum L., mėta dirvinė – Mentha arvensis L., morka paprastoji – Daucus carota L. nakviša dvimetė – Oenothera biennis L., našlaitė dirvinė – Viola arvensis Murray, neužmirštuolė dirvinė – Myosotis arvensis (L.) Hill, notra dirvinė – Stachys arvensis L., notra pelkinė – Stachys palustris L., notrelė raudonžiedė – Lamium purpureum L., notrelė karpytalapė – Lamium hybridum Vill., pelėvirkštis vijoklinis – Fallopia Love, pienė daržinė – Sonchus oleraceus L., pienė dirvinė – Sonchus arvensis L., pienė šiurkščioji – Sonchus asper (L.) Hill, progailis raudonžiedis – Anagallis arvenses L., pūkelis pelkinis – Gnaphalium uliginosum L., raguolis dirvinis – Consolida regalis Gray, ramunė bevainikė – Matricaria discoidea DC., ridikas dirvinis, svėrė – Raphanus raphanistrum L., rykštenė paprastoji – Solidago virgaurea L., rugiagėlė – Centaurea cyanus L., rūgštynė raugtalapė – Rumeex crispus L., rūgštynė smulkioji – Rumex acetosella L., rūgštinė vandeninė – Rumex aquatiicus L., rūgtis dėmėtasis – Persicaria maculosa Gray, rūgtis kartusis – Persicaria hydropiper (L.) Spach., rūgtis trumpamakštis – Persicaria lapathifolia (L.) Gray, sidabražolė smiltyninė – Potentilla arenaria Borkh., sidabražolė žąsinė – Potentilla anserina L., snaputis smulkusis – Geranium pusiium L., strugena mažoji – Myosurus minimus L., šakinys baltasis – Silene pratensis (Rafn) Godr., šalpusnis ankstyvasis – Tussilago farfara L., šerytė rusvoji – Setaria pumila (poir.) Roem. Er Schult., šerytė žalioji – Setaria viridis (L.) P. Beauv., šunpetrė nuodingoji – Aethusa cynapium L., šunramunis bekvapis – Tripleurospermum perforatum (Merat.) M. Lain, takažolė paprastoji – Poligonum aviculare L., taukė vaistinė – Symphytum officinale L., tramažolė šliaužiančioji – Glechoma hederacea L., usnis dygioji – Cirsium vulgare (Savi) Ten., usnis dirvinė – Cirsium arvense (L.) Scop., vaisgina šliaužiančioji – Ajuga reptans L., varnalėša didžioji – Arctium lappa L. varnalėša paprastoji – Arctium tomentosum Mill., veronika čiobrelapė – Veronica serpyllifolia L., veronika dirvinė – Veronica arvensis L., vėdrynas šliaužiantysis – Ranunculus trepens L., vijoklis dirvinis – Convolvulus arvensis L., vikis gauruotasis - Vicia hirsuta (L.) Gray, vikis ruginis – Vicia villosa Roth, vikis siauralapis – Vicia angustifolia Reichard, vikšris rupužinis – Juncus bufonius L., vilkakojė paprastoji – Lycopus europaeus L., žemenė gulsčioji – Sagina procumbens L., žilė paprastoji – Senecio vulgaris L., žilė pavasarinė – Senecio jacobaea L., žiomenė čiobražiedė – Dracocephalum thymiflorum L., žliūgė daržinė – Stellaria media (L.) vill., žliūgė siauralapė – Stellaria graminea l., žvaginė trikertė – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., žvirbliarūtė vaistinė – Fumaria officinalis L.

Pagrindinės šiuo laikotarpiu sudygusios ir augančios vienaskiltės piktžolės sodo augalų pomedžiuose:aviža tuščioji – Avena fatua L., miglė vienametė – Poa annua L., rietmenė paprastoji – Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., smilga baltoji – Agrostis stolonifera L., smilguolė dirvinė – Apera spica-venti (L.) P. Beauv., svidrė dirvinė – Lolium remotum Schrank, varputis paprastasis – Elytrigia trepens (L.) Nevski.

Šiam laikotarpiui 2022 metams registruoti herbicidai, skirti sodų pomedžiuose naikinti dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles ir turintys glifosat veikliąją medžiagą, yra pateikti lentelėje.

Reikėtų laikyti herbicidų rotacijos principų

Lietuvoje piktžolių kontrolei verslinių sodų pomedžiuose daugumą registruotų herbicidų leidžiama naudoti tik po vieną kartą per vegetaciją todėl rekomenduoju laikytis tokios herbicidų rotacijos:

  1. Pavasarį iki pilno sodų žydėjimo panaudoti MCPA 750 Nufarm GmbH& Co KG 0116H/10 herbicidą prieš sudygusias ir augančias dviskiltes piktžoles.
  2. Maždaug po mėnesio, jei gausu vienaskilčių piktžolių, panaudoti herbicidus prieš vienaskiltes piktžoles (laikantis išlaukos (karencijos) laikotarpių iki derliaus nuėmimo).
  3. Vegetacijos viduryje (liepos trečioji dekada) obelų, kriaušių ir vėlyvųjų veislių slyvų pomedžiuose panaudoti herbicidus, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas (taip pat laikantis išlaukos laikotarpių iki derliaus nuėmimo). Jie sunaikins visas likusias augančias ar iš naujo sudygusias piktžoles, kurios nekonkuruos su sodo augalais ir netrukdys nuimti derliaus.
  4. Abrikosų, persikų, ankstyvųjų veislių slyvų, vyšnių ir trešnių pomedžius purkšti lentelėje išvardytais registruotais herbicidais tik nuėmus derlių.
  5. Šių metų naujovė – du herbicidai, turintis veikliąją medžiagą glifosat, leidžiami naudoti iki trijų kartų per vegetaciją, neviršijant bendro maksimalaus išpurškiamo kiekio per vegetaciją. Tai herbicidas Roundup Ultra Bayer AG AS2-64H(2021) ir herbicidas Glyphomax 480 Albaugh TKI d.o.o. AS2-63H(2021).

Pagal VATZUM parengė dr. (HP), doc. Nobertas Uselis nobertas.uselis@lammc.lt

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.