Vasario 01 d., trečiadienis | 23

Sužinokime apie šiuo metu aktualią morkų, svogūnų ir kopūstų apsaugą

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas
2022-07-22

Stebėjimo metu svogūnai BBCH 20–43 tarpsnio, morkos – BBCH 19–42 tarpsnio, o kopūstai – BBCH 20–41 tarpsnio. Reikia stebėti meteorologines sąlygas ir įvertinti, ar jos palankios ligoms plisti.

Šiuo metu labai aktuali apsauga nuo morkų, kopūstų ir svogūnų ligų. Siekiant jas kontroliuoti, reikalingas nuolatinis pasėlių monitoringas. Naudojant fungicidus, svarbu atkreipti dėmesį į didžiausią apdorojimų skaičių per augalų vegetacijos sezoną.

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus

Morkų apsauga


Morkų alternariozė

Šiuo morkų tarpsniu reiktų pradėti naudoti apsauginius fungicidus nuo alternariozės Azoksistrobinas 250 g/l, purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki pasiekiamas būdingos gūžės (žiedyno) dydis (BBCH 16–49). Nuo alternariozės, tikrosios miltligės (Erysiphe heracleid): Difenokonazolas 250 g/l, purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius, nuo derlingųjų vegetatyvinių augalų dalių vystymosi (šakniavaisio didėjimo) iki visiškos brandos (viso augalo sėklos būdingos spalvos ir kietumo), kai BBCH 40–89.

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą. Nuo alternariozės, miltligės, iš dalies sklerotinio puvinio: Boskalidas + piraklostrobinas 267 + 67 g/kg, purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius. Purškimą, esant reikalui, kartokite po 10–14 dienų. Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus.

Kopūstų apsauga


Kopūstų alternariozė

Minėtu kopūstinių daržovių tarpsniu apsaugai naudoti fungicidus nuo alternariozės (juodosios dėmėtligės): Azoksistrobinas 250 g/l, purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki pasiekiamas būdingos gūžės dydis (BBCH 16–49). Difenokonazolas 250 g/l, purkšti vegetacijos metu, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, ne daugiau kaip 1 kartą. Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 iki 21 val. Nuo alternariozės, baltųjų rūdžių: Boskalidas + piraklostrobinas 267 + 67 g/kg, purkšti profilaktiškai arba tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Purškimą kartokite po 10–21 d., priklausomai nuo ligos intensyvumo. Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus. Nuo netikrosios miltligės: Propamokarbas + fluopikolidas 625 + 62,5 g/l, purkšti profilaktiškai kas 10–14 dienų. Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus. Nuo sausligės (Alternaria spp.), pilkojo (kekerinio) puvinio (Botrytis cinerea), miltligės (Uncinula necator), juodojo puvinio (Xanthomonas campestris): Bacillus subtilis QST 713. Purkšti ne daugiau kaip 6 kartus kas 10 d. Naudoti iki BBCH 49.

Svogūnų apsauga


Svogūnų miltligė

Šiuo svogūnų tarpsniu naudoti fungicidus apsaugoti nuo netikrosios miltligės: Dimetomorfas + piraklostrobinas 72 + 40 g/l, purkšti ne daugiau kaip 3 kartus kas 7–10 d. Purškiama nuo 3 lapelių tarpsnio iki pusė augalų lapų nulinksta (BBCH 13–48). Propamokarbas + fluopikolidas 625 + 62,5 g/l, purkšti ne daugiau kaip 3 kartus kas 7–10 d. Nuo netikrosios miltligės ir alternariozės: Azoksistrobinas 250 g/l, purkšti ne daugiau kaip 1 kartą. Nuo lapų dėmėtligės (Botrytis squamosa), netikrosios miltligės: Fluazinamas 500 g/l, purkšti ne daugiau kaip 3 kartus kas 7–10 d. Pastebėjus pirmuosius ligos požymius. Nuo pilkojo (kekerinio) puvinio: kalio hidrokarbonatas 994,9 g/kg. Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius. Naudoti jaunų augalų plotuose ir derančiuose laukuose po derliaus nuėmimo. Purkšti ne daugiau kaip 6 kartus, kas 3–7 d. Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 iki 21 val. Nuo puvinių: Boskalidas + piraklostrobinas 267 + 67 g/kg, purkšti ne daugiau kaip 2 kartus, kas 10–14 d. Nuo lapų dėmėtligės, puvinio (Botryotinia squamosa): Bacillus subtilis QST 713. Purkšti ne daugiau kaip 6 kartus kas 5 d. (BBCH 12–49).

Įvertintos ligoms plisti palankios sąlygos

iMETOS® ligų prognozavimo modelių duomenimis, Pasvalio r. svogūnų kekeriniam puviniui plisti sąlygos siekia 49 %. Tuo metu modelis rodo, kad morkų atlernariozei sąlygos siekia tik 19%.

Panevėžio r. sąlygos morkų alternariozės infekcijai plisti siekia 89 %, o svogūnų kekeriniam puviniui – 94 %.

Kėdainių r. morkų alternariozės infekcijai plisti sąlygos siekia 44 %, o svogūnų kekeriniam puviniui – 51 %.

Širvintų r. sąlygos svogūnų kekeriniam puviniui plisti šiuo metu siekia 90 %, o morkų atlernariozei – 58 %.

Šakių r. sąlygos svogūnų kekeriniam puviniui plisti šiuo metu siekia 80 %, o morkų alternariozės infekcijai plisti – 42 %.

Kauno r. sąlygos morkų alternariozei ir svogūnų kekeriniam puviniui plisti siekia 100 %.

Parengė dr. Neringa Rasiukevičiūtė, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.