Elektroninės paslaugos
Nuotraukų galerija Videonaujienos
Aktualu Verta žinoti
Miškininkystės paslaugų teikimas pagal kvitus (I) Parama ilgalaikių bedarbių įdarbinimui
Nuo 2013 m. balandžio 1 d. miškininkystės veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys gali gauti miškininkystės paslaugas, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai (t. y. nemechanizuoto pobūdžio paslaugas, atliekamas rankomis arba arkliais), nesudarydami su asmenimis, teikiančiais šias paslaugas, darbo sutarčių. ... Nuo 2014 m. sausio 2 d. Lietuvos darbo birža įgyvendina ESF projektą „Išlik darbo rinkoje“, skirtą vyresnių kaip 50 metų darbingo amžiaus ir ilgalaikių bedarbių integravimui į darbo rinką. Projekto metu įgyvendinamos trys remiamo įdarbinimo priemonės – įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir darbo rotacija. Pagal šias priemones bedarbiams suteikiamos galimybės įsitvirtinti darbo rinkoje ar laikinai įsidarbinti, įgyti trūkstamų darbo įgūdžių, o darbdaviams – kompensuoti patirtas darbo užmokesčio išlaidas ir pasirinkti tinkamiausią darbuotoją. ...

Spauda

Videoinformacija

Išeitis – ūkio vertinimas
Trukmė: 03:46
Žiūrėta:  
Ankštiniai augalai – biologinio azoto fabrikai
Trukmė: 04:53
Žiūrėta:  173
Elektroninės paslaugos žemdirbiams
Trukmė: 05:02
Žiūrėta:  141
Agrovizijoje – dar vienas žingsnis tiksliojo ūkininkavimo link
Trukmė: 07:12
Žiūrėta:  279