Vasario 27 d., antradienis | 24

3 atvejai, kai pirmą kartą pažeidus žemės naudojimo tvarką – žodinė pastaba

LŽŪKT informacija
2022-07-07

© LŽŪKT nuotr.
Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) informuoja, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. NŽT darbuotojai, nustatę žemės naudojimo tvarkos pažeidimus,tam tikrais atvejais turės teisę nepradėti administracinių nusižengimų teisenos procedūrų, o vietoje jų asmenims galės skirti žodinę pastabą. Tai reiškia, kad asmuo nebus laikomas baustu administracine tvarka. Bet tik pirmąjį kartą.

Trys atvejai

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 12 straipsnis NŽT suteikia teisę trimis atvejais asmenų atžvilgiu nepradėti administracinių nusižengimų teisenos ir jiems pareikšti žodinę pastabą dėl šių nustatytų pažeidimų:

1. Privalomų dirvožemio apsaugos nuo vėjo ar vandens sukeliamos erozijos ir kitų dirvožemio būklę bloginančių procesų priemonių nevykdymas (ANK 258 straipsnis).

2. Žemės sklypų naudojimas ne pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, taip pat trukdymas žemės naudotojui naudoti žemę pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (ANK 261 straipsnio 1 dalis).

3. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės iki trijų hektarų ploto nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį (ANK 333 straipsnio 1 dalis).

Padaryta veika taip pat turės atitikti nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigaliosiančiame Kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinio nusižengimo požymių turinti veika laikoma mažai pavojinga, sąraše nurodytus kriterijus.

Pasak NŽT, administracinių nusižengimų požymių turinti veika galės būti laikoma mažai pavojinga ir asmeniui galės būti pareikšta žodinė pastaba, jeigu jo padaryta veika atitiks visus minėtame kriterijų sąraše nurodytus kriterijus ir atskiram administraciniam nusižengimui nustatytą kriterijų (jeigu toks nustatytas).

Pažeidimus privaloma pašalinti

Nepaisant to, kad asmenims bus skirtos žodinės pastabos, nustatytus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus privaloma pašalinti. Jeigu bus nustatyta, kad pažeidimai nepašalinti, antrą kartą žodinė pastaba asmeniui negalės būti skiriama ir jo atžvilgiu bus pradedama administracinių nusižengimų teisena.

NŽT primena, kad 2021 m. pradėjo veikti geografinių informacinių sistemų (GIS) priemonėmis sukurta Žemės naudojimo valstybinės kontrolės elektroninė paslauga, pasiekiama interneto svetainėje, pritaikytoje ir mobiliesiems įrenginiams. Naudodamiesi šiuo įrankiu, žmonės apie pastebėtus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus NŽT gali informuoti greičiau, patogiau ir neatskleisdami savo tapatybės, o interaktyviame žemėlapyje pažymėję pažeidimo vietą, gali stebėti visą savo pranešimo nagrinėjimo, tikrinimo procesą ir sužinoti jo rezultatą: ar pranešimas pasitvirtino ir iki kada pažeidimą privaloma pašalinti.

Pagal NŽT informaciją