Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Aktualūs įsipareigojimai dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos veiklose

2024-03-28

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena pagrindinius įsipareigojimus pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ (Priemonė).

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Primename, jog pagal Priemonę yra remiamos šios veiklos: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ veiklos sritys „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ ir „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Dirvožemio apsauga“, „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, „Ražienų laukai per žiemą“.

Pareiškėjų, 2023 m. prisiėmusių įsipareigojimus pagal veiklas „Dirvožemio apsauga“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūrą“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ bei „Ražienų laukai per žiemą“ įsipareigojimų laikotarpis yra 3 metai.

Ankstesniais paraiškų priėmimo metais pateikusieji paramos paraiškas ir įgyvendinantieji tęstinius įsipareigojimus, juos turi tęsti nedidindami daugiau kaip 0,5 ha paramos paraiškose deklaruoto ploto.

Pareiškėjai ir paramos gavėjai per įsipareigojimų laikotarpį įsipareigoja:

  • laikytis kompleksinės paramos reikalavimų ir žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 m.;
  • jei valdoje naudojami profesionaliajam ar neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, pildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą;
  • jei valdoje naudojamos kalkinimo medžiagos, organinės ar mineralinės trąšos, ūkiai privalo turėti ir tręšti laukus pagal tręšimo planus, o jei valdoje kituose, nei deklaruoti, plotuose yra naudojamos šios medžiagos, privaloma per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) įvesti duomenis apie panaudotus tręšiamuosius produktus (duomenys turi būti užpildyti per 20 darbo dienų nuo tręšiamųjų ir kalkinamųjų produktų panaudojimo);
  • pildyti atliktų ūkio darbų žurnalą, kuris turi būti užpildytas per 5 darbo dienas po atliktų darbų per PPIS;
  • visoje valdoje laikytis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklių III skyriuje.

Konkrečių veiklų įsipareigojimus galite rasti Priemonės taisyklėse.

NMA informacija