Birželio 21 d., penktadienis | 24

Ūkininkams aktualūs PSD IR VSD įmokų pakeitimai 2024 m.

Dovilė Macijauskienė
LŽŪKT Tauragės r. biuro jaunesnioji finansinės apskaitos konsultantė
2024-04-08

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Asmenims, besiverčiantiems žemės ūkio veikla, 2024 m. pasikeitus minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžiui – 924 eurai, keitėsi ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) bei valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos dydžiai. Ūkininkams mokamų PSD tarifas ir VSD įmokų mokėjimo privalomumas priklauso nuo žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV).

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

VĮ Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC) EDV apskaičiuoja vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 ,,Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. EDV apskaičiuojamas vieną kartą per metus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 dieną. Pažymas apie apskaičiuotą EDV išduoda rajonų savivaldybių administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrių specialistai seniūnijose.

PSD įmokos dydžio nustatymas

Pagrindiniai atvejai, kai asmuo yra draudžiamas PSD:

  • dirba pagal darbo sutartį;
  • PSD moka pats;
  • draudžiamas valstybės lėšomis yra pareigūnas, studentas, bedarbis, neįgalusis, gauna senatvės ar netekto darbingumo pensiją ar šalpos kompensaciją (socialinę išmoką), ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką.

Visi atvejai, kai asmuo yra draudžiamas valstybės lėšomis, nurodyti LRsveikatos draudimo įstatyme, Nr. I-1343, 6 str. 4 p. (suvestinė redakcija nuo 2024-03-01 iki 2024-06-30). Jeigu žemės ūkio valdos valdytojas ar ūkininkas nėra draudžiamas valstybės lėšomis arba nedirba pagal darbo sutartį, priklausomai nuo EDV dydžio, nustatomos skirtingos PSD įmokos. Jeigu asmuo yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu, asmeniui įmokų mokėti nereikia.

Kai EDV mažesnis arba lygus 2

Jeigu asmuo yra nedraudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu, kas mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos privalo susimokėti 2,33 proc. nuo MMA. Nuo 2024 m. – 21,53 Eur (924 Eur * 2,33 proc.)

Kai EDV didesnis nei 2, bet mažesnis nei 4

Jeigu asmuo yra nedraudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu, kas mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos privalo susimokėti 6,98 proc. nuo MMA. Nuo 2024 m. – 64,50 Eur (924 Eur*6,98 proc.)

Kai EDV lygus arba didesnis nei 4

Jeigu asmuo yra nedraudžiamas privalomuoju sveikatos draudimo, kas mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos privalo susimokėti 6,98 proc. nuo MMA. Nuo 2024 m. – 64,50 Eur (924 Eur*6,98 proc.). Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos dydis – 6,98 proc. nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) metinės sumos.

Svarbu žinoti, jog nustatytas maksimalus metinis PSD įmokų dydis 2024 m. – 5710,76 Eur (skaičiuojamas nuo maksimalios įmokos – 81 816,10 Eur (43 VDU (* 6,98 proc.))

VSD įmokų nustatymas

VSD įmokų galima nemokėti, jei gaunama socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo), šalpos pensija (išskyrus šalpos našlaičių pensiją). Taip pat VSD įmokų galima nemokėti, jei asmuo yra laisvės atėmimo vietoje arba paskirta priverčiamoji stacionarinio stebėjimo medicinos priemonė ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat jei asmuo yra sulaukęs socialinio draudimo senatvės pensijos amžiaus.

  • Jeigu asmens EDV mažesnis arba lygus 4, VSD įmokų mokėti nereikia.
  • Jeigu asmens EDV lygus arba didesnis nei 4, VSD įmokų bazę sudaro 90 proc. veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) suma. Jeigu asmuo nedeklaruoja pajamų ir nėra PVM mokėtojas, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 12 MMA.

VSD mėnesio įmokos tarifai nuo 2024 m.:

  • 12,52 proc. * 924 Eur, įmoka – 115,68 Eur
  • Asmeniui, kaupiančiam pensijai papildomai ir mokančiam 3 proc. įmoką, taikoma 15,52 proc. dydžio įmoka – 15,52*924 Eur – 143,40 Eur.

Svarbu paminėti, jog maksimalus VSD įmokų dydis 2024 m., jei pensijai nėra kaupiama papildomai, – 10 243,38 Eur (81 816,10 Eur (43*VDU) * 12,52 proc.), o jei dalyvaujama pensijos kaupime ir mokama 3 proc. įmoka – 12 697,86 Eur (81 816,10 Eur (43*VDU) * 15,52 proc.)

Savarankiškai mokantiems įmokas, nustatyta 43 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) dydžio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, lubos. VDU – 1902,70 Eur, taigi VSD ir PSD įmokos per metus gali būti mokamos nuo sumos, kuri ne didesnė kaip 81 816,10 Eur (43*1902,70 Eur).

Kaip sumokėti VSD ir PSD įmokas?

Įmokas sumokėti galima naudojantis internetine bankininkyste, banko padalinyje, Pay post skyriuje, ,,Perlo“ terminale. Tiek VSD, tiek PSD įmokoms naudojamas įmokos kodas – 444. Svarbu nepamiršti, jog mokant už kitą asmenį – nurodyti to asmens vardą, pavardę bei asmens kodą.

Jei turite klausimų dėl ūkio, įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvo, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos ir kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansinės apskaitos, mokesčių ar norite pasinaudoti ES parama, kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantus kiekviename rajone.

Straipsnis parengtas pagal Sodros, ŽŪDC, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos ministerijos informaciją