Birželio 21 d., penktadienis | 24

Anglijos žemės ūkiui būtina revoliucija

LŽŪKT informacija
2013-06-28

„Norint užtikrinti, kad Anglijoje ūkininkavimas išliktų konkurencingas po 20 metų ir ilgiau, reikia mokslinės revoliucijos“, – įspėja žemės ūkio pramonės lyderiai.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

„Investicijos į inovacijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą, įskaitant modernių veislininkystės ir selekcijos technologijų panaudojimą gyvulininkystės ir augalininkystės srityse, yra gyvybiškai svarbios, jeigu žemės ūkis nori išmaitinti vis daugiau pasaulio gyventojų“,– teigiama žemės ūkio sektoriaus ataskaitoje, paskelbtoje birželio pradžioje.

Dokumentas pavadintas „Išmaitinti ateities kartas – inovacijų reikalavimai pirminei maisto produktų gamybai Jungtinėje Karalystėje iki 2030 m.“ Jame žemės ūkio pramonės lyderiai nurodo, kokie, jų nuomone, žemės ūkio moksliniai tyrimai turėtų būti svarbiausi per du būsimus dešimtmečius.

Ataskaitoje pateikiami ne tik ūkininkų, bet ir Žemės ūkio ir sodininkystės plėtros valdybos (Agriculture and Horticulture Development Board), NŪS (NFU), Škotijos NŪS (NFU Scotland), Anglijos Karališkosios žemės ūkio draugijos (the Royal Agricultural Society of England) ir žemės ūkio pramonės šakų konfederacijos atstovų pasisakymai.

„Pasitarus su ūkininkais, buvo nustatyti aštuoni mokslinių tyrimų prioritetai ir pasiūlytos penkios rekomendacijos. Pasiūlymai dabar bus pateikti visuomeniniams ir privatiems rėmėjams. Mūsų tikslas yra daryti įtaką ūkininkų finansavimo prioritetams siekiant, kad galėtume geriau koordinuoti savo strateginį planavimą ir panaudoti turimus išteklius Jungtinės Karalystės žemės ūkio ir sodininkystės našumui, konkurencingumui ir tvarumui pagerinti“, – sakė ūkininkų ir įgaliotosios komisijos grupės narys Džimas Godfris (Jim Godfrey).

Dokumentas laikomas reikšmingu, nes jis parengtas tokiu metu, kai vyriausybė rengia šalies žemės ūkio technologijų strategiją. „Tai yra pirmas kartas mano gyvenime, kai Jungtinės Karalystės pirminės produkcijos gamintojai susibūrė siekdami nustatyti mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos prioritetus 20-čiai metų į priekį“,– sakė D. Godfris.

Ataskaitos redaktorius Krisas Polock (Chris Pollock) akcentavo, kad dokumentas „nutiesė kelią“ išsamesnių taikomųjų tyrimų, jungiančių įvairius žemės ūkio pramonės sektorius, finansavimui. „Maisto gamintojai linkę spręsti šiandienos problemas, bet mums reikia numatyti mokslinių tyrimų darbotvarkę, kad jie duotų rezultatų 2030 m.“,– sakė jis.

„Esant ribotam mokslinių tyrimų finansavimui, – sakė ŽŪSPV generalinis direktorius Tomas Tailoras (Tom Taylor),– yra gyvybiškai svarbu išsamiai išdėstyti pramonininkų požiūrį į mokslinių tyrimų prioritetus ūkininkavimui. Šis dokumentas turi būti parankinė knyga mūsų politikos formuotojams ir finansiniams rėmėjams“.