Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Apie simbiotikų įtaką pieninių galvijų sveikatingumui ir produktyvumui. Renginio įrašas.

Pastaruoju metu nuolat didėja poreikis pigesnėms ir saugesnėms alternatyvoms gyvulių sveikatingumui užtikrinti nei antibiotikai. Viena iš jų – į gyvulių racioną įtraukti biotechnologijos produktus – simbiotikus. Kad įsitikintų jų efektyvumu melžiamų karvių ir veršelių sveikatingumui, produktyvumui ir įvertintų technologijos efektyvumą, LŽŪKT gyvulininkystės konsultantai ir specialistai 8 skirtingų rajonų gyvulininkystės ūkiuose įrengė parodomuosius bandymus. Jų rezultatai buvo pristatyti baigiamojoje projekto „Naujausių simbiotikų įtaka pieninių galvijų sveikatingumui, produktyvumui, antibiotikų vartojimo mažinimui bei ūkio konkurencingumo didinimui“ konferencijoje.

© www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt, 2021 m. gegužė