Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Apie VMI ir Sodros įmokų permokų ir nepriemokų įskaitymą

Jolanta Bobrevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Lazdijų biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2021-04-29

Baigiame skaičiuoti praėjusių metų mokesčius ir jau įsibėgėja nauji. Kas naujo?

Nuo 2021 metų atsirado galimybė įskaityti mokesčius tarp VMI ir „Sodros“, nes įsigaliojo bendra VMI mokamų mokesčių ir „Sodros“ įmokų permokų ir nepriemokų įskaitymo tvarka patvirtinta VMI viršininko ir VSDFV direktoriaus 2021-01-29 įsakymu Nr. VA-5/V-58 „Dėl Mokesčių ir kitų mokėjimo įmokų permokos (skirtumo) nepriemokai padengti tarpusavio įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pagal šią tvarką permokėti mokesčiai ,,Sodrai” bus perkeliami VMI, jei yra nepriemoka dėl mokesčių, mokamų VMI, arba atvirkščiai – permokėti mokesčiai VMI bus perkeliami „Sodrai”, jei yra nepriemoka dėl mokesčių mokamų ,,Sodrai”. Taip pat svarbu žinoti, kad norint susigrąžinti permokėtus mokesčius iš VMI, o ,,Sodroje” turint nepriemoką, bus grąžinta tik ta suma, kuri liko po įsiskolinimo ,,Sodrai” padengimo ir atvirkščiai.

Pagal šią tvarką bus laikomasi įskaitymo eiliškumo, tai reiškia, kad bus sudengiami mokesčiai ir įmokos skirtingais kodais viename mokesčių administratoriaus VMI ar „Sodra“ biudžete ir tik po to permokėti mokesčiai galės būti įskaitomi kito mokesčių administratoriaus nepriemokoms padengti. Mokesčių mokėtojai apie tai bus informuojami Mano VMI ir EDAS sistemose.

Mokesčių ir kitų mokėjimo įmokų permokos nepriemokai padengti tarpusavio įskaitymas pagal šias taisykles bus atliekamas, kai:

1. VMI arba „Sodra“ savo iniciatyva pradės vykdyti fizinio ar juridinio asmens mokestinių nepriemokų ar kitų nesumokėtų mokesčių išieškojimo veiksmus.

Mokesčių administratoriaus parengtas ir patvirtintas sprendimas įskaityti (neįskaityti ar įskaityti dalį) mokesčių/įmokų permoką bus išsiunčiamas asmeniui per Mano VMI ar EDAS. Jei asmuo nėra elektroninių paslaugų naudotojas, sprendimas bus siunčiamas Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar biuro adresu, gyvenamosios vietos adresu (jei toks yra).

Asmens mokestinės nepriemokos ar kitos nesumokėtos įmokos laikomos padengtos tą dieną, kai pervestos įmokos bus įskaitytos į mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

2. Fizinis ar juridinis asmuo pats kreipiasi į VMI ar „Sodrą“, kad jo mokesčių/įmokų permoka būtų panaudota kitai mokesčių/įmokų nepriemokai įskaityti.

Prašymas teikiamas tam mokesčių/įmokų administratoriui, kurio permoka prašoma įskaityti kito nepriemokas ar kitas nesumokėtas įmokas:

- VMI, kai norima įskaityti VMI administruojamų mokesčių permoką (skirtumą) – VMI gražinimo (įskaitymo) įskaitymo tvarka.

- „Sodrai“, kai norima įskaityti jos administruojamų įmokų permoką. Prašyme ir prie jo pridedamuose dokumentuose turėtų būti nurodyta: juridinio asmens pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas pavardė, juridinio ar fizinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas ar fizinio asmens – adresas, telefono numeriai, elektroninio pašto adresas, laikotarpis, už kurį susidarė permoka, susidariusios permokos rūšis, jos suma, paaiškinimas dėl permokos susidarymo ir įskaitymo mokestinei nepriemokai ar kitai nesumokėtai įmokai padengti. Prašymas turi būti išnagrinėtas per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos.

3. Mokesčių mokėtojas pateikia prašymą grąžinti mokesčio/įmokos permoką.

Mokesčių administratorius, kuriam minėtas prašymas grąžinti pateiktas, parengia ir išsiunčia paklausimą kitam mokesčio/įmokų administratoriui apie mokesčių mokėtojo mokestines nepriemokas ir kitas nesumokėtas įmokas, tai yra prieš grąžinant permoką, bus įskaitomos kitam mokesčių administratoriui nesumokėti mokesčiai, įmokos, baudos, delspinigiai ir kita. Vėliau patikslinę mokesčių mokėtojo deklaracijas ar mokestinių patikrinimų atlikti įskaitymai nebus koreguojami.

Padės konsultantai

Jei turite klausimų dėl vykdomos veiklos buhalterinės apskaitos ar mokesčių, kreipkitės į LŽŪKT biurus visoje Lietuvoje. Konsultantai sutvarkys buhalterinę apskaitą ne tik ūkininkaujantiems, bet ir įmonėms, kooperatyvams, mažosioms bendrijoms, viešosioms įstaigoms ir fiziniams asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

Apskaitos konsultantai prisiima visišką atsakomybę už paslaugos kokybę – buhalterinės apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomybės draudimu.