Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Ar verta registruotis PVM mokėtoju?

Agnė Petruškevičienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Varėnos r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-06-15

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatyta, kad prievolė registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju Lietuvos Respublikos asmenims gali atsirasti ne tik tuo atveju, kai jie šalies teritorijoje tiekia prekes ar teikia paslaugas, bet ir tuo atveju, jeigu jie iš kitos valstybės narės savo vykdomai ekonominei veiklai vykdyti įsigyja prekes. Taip pat minima, kad pridėtinės vertės mokėtoju juridinis asmuo gali registruotis savanoriškai, bet ar verta?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Šį klausimą dažnai sau užduoda naujai besikuriantys, jaunieji ūkininkai, todėl pabandysime praktiškai išaiškinti, kada reikia registruotis PVM mokėtoju, kaip vyksta PVM susigrąžinimas, kai jūsų klientai yra PVM mokėtojai arba nėra registruoti PVM mokėtojais.

Prieš svarstant savanoriškai registruotis PVM mokėtoju, svarbu atsižvelgti ir aptarti kelis svarbius aspektus:

Iš ko susideda PVM mokėtojo ir ne PVM mokėtojo galutinė kaina pateikiame praktiniu pavyzdžiu:

Taigi, kai nesate PVM mokėtoju, pardavę prekę ar paslaugą gaunate tiek, kiek už ją prašote. Kitu atveju, tam, kad už savo prekę ar paslaugą gautumėte tiek pat, prie savo parduodamos prekės ar paslaugos kainos turite pridėti PVM (21 proc.). Kai pirkėjas sumokės 1210,00 Eur, 1000,00 Eur uždirbsite jūs, o 210 Eur turėsite sumokėti VMI.

PVM susigrąžinimas – tai galimybė VMI mokėtiną PVM sumą sumažinti tiekėjams sumokėto PVM suma. Tarkime, kad per mėnesį:

  • pardavėte prekių už 1210 Eur apmokestinamų 21 proc. PVM tarifu (iš šios sumos 210 Eur yra PVM suma, kurią turėtumėte sumokėti VMI);
  • įsigijote prekių iš PVM mokėtojo už 1210 Eur apmokestinamų 21 proc. PVM tarifu (šioje sumoje PVM sudaro taip pat 210 Eur).

Pasibaigus PVM mokestiniam laikotarpiui, išvedamas skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo PVM sumų, kurį turite sumokėti VMI. Galimi trys atvejai:

  1. Pardavimų PVM suma = Pirkimų PVM sumai (kaip pavyzdyje). Tokiu atveju VMI nieko mokėti nereikia.
  2. Pardavimų PVM suma > Pirkimų PVM suma. Tokiu atveju VMI reikia sumokėti skirtumą.
  3. Pardavimų PVM suma < Pirkimų PVM suma. Toks atvejis susidaro, kai įsigyjate prekių už didesnę sumą nei pardavėte pats. Mokėti VMI nieko nereikia, o susidariusi PVM permoka dalyvauja skaičiuojant kito mėnesio mokėtiną PVM sumą.

Taigi, PVM susigrąžinimas yra tam tikros dalies mokesčio dengimas VMI. Kaip susidaro mokėtinas PVM ir PVM permoka pateikiame kelis skirtingus atvejus.

Atvejis, kai tiekėjas ne PVM mokėtojas

Atvejis, kai tiekėjas yra PVM mokėtojas, o jūsų išlaidos didesnės nei pardavimai

Atvejis, kai esate PVM mokėtojas, tačiau nepatyrėte jokių išlaidų