Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Atnaujintos PVMĮ 96 str. nuostatos: ką reikėtų žinoti pirkėjams?

Lilijana Jakimavičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Molėtų r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantė
2023-11-13

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Šiemet liepą VMI atnaujino PVMĮ 96 straipsnio komentarą, kuriame yra nurodyta, kokiais atvejais pirkėjui taikomas atvirkštinio PVM apmokestinimas. Taip pat VMI išskyrė atvirkštinio PVM taikymo laikotarpius ir kokioms prekėms (paslaugoms) taikomi 96 straipsnio reikalavimai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pirkėjas (klientas), Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas, pagal PVM 96 straipsnį už jam tiekiamas prekes ar paslaugas privalo išskaityti ir sumokėti PVM į biudžetą. Remiantis atnaujintu VMI komentaru, paveikslėlyje yra išskirta, kokiu atveju atsiranda pirkėjui (klientui) prievolė pagal PVMĮ 96 straipsnio nuostatas išskaityti ir sumokėti PVM į biudžetą, taip pat kokiu laikotarpiu tiekiamoms prekėms ar paslaugoms yra taikomas atvirkštinis apmokestinimas.

Pažymėtina, kad nuosavybės teisės objektus perduodančiam asmeniui atsiranda prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM, tačiau tik tuomet, jeigu šio nuosavybės teisės objekto pirkimo (importo) PVM arba jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą.

Pavyzdžiui, nuosavybė buvo pasigaminta arba jam sunaudotą prekių (paslaugų), dėl ko perduodantis asmuo privalo apskaičiuoti pardavimo PVM. Jeigu nuosavybės teisės objektai perimami kaip turtiniai įnašai arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo, tuomet į biudžetą PVM sumoka asmuo, kuris yra PVM mokėtojas perimantis nuosavybės teisės objektus.

Pavyzdys

Įmonė A, kuri yra PVM mokėtoja, kaip turtinį įnašą perdavė pastatą 90 000 Eur vertės įmonei B, kuri taip pat PVM mokėtoja. Įmonė A pastato statybai buvo įtraukusi sunaudotų medžiagų į pirkimo PVM atskaitą. Įmonė A, išrašydama PVM sąskaitą faktūrą įmonei B, apskaičiuoja 18 900 Eur pardavimo PVM. Įmonė B, gavusi PVM sąskaitą faktūrą, išskaito ir sumoką PVM į biudžetą 18 900 Eur.

Tuo atveju, kai apskaičiuojamas PVM už perduodamą pastato (statinio) esminį pagerinimą, tuomet į biudžetą PVM privalo sumokėti pagerinto pastato (statinio) daikto savininkas, kuris yra PVM mokėtojas. Esminiu pagerinimu laikomi tie nekilnojamojo turto statybos darbai, kurie prailgina pastato naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes. Tai turi įvertinti pats PVM mokėtojas, kuris vykdo nekilnojamojo turto statybos darbus.

Pavyzdys

Įmonė A, kuri yra PVM mokėtoja, yra išsinuomojusi administracinį pastatą iš įmonės B (taip pat PVM mokėtoja). Įmonė A išnuomotam administraciniam pastatui atliko esminį pagerinimą už 60 000 Eur (prieš tai sutarus su įmonė B), kur sunaudotų prekių ir paslaugų pirkimo PVM buvo įtraukta į PVM atskaitą. Įmonė A išrašė PVM sąskaitą faktūrą įmonei B už administracinio pastato esminį pagerinimą ir apskaičiavo 12 600 Eur PVM. Įmonė B, gavusi PVM sąskaitą faktūrą, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą 12 600 Eur PVM.

Atnaujintame komentare nurodoma, kad prie statybos darbų priskiriami montavimo ir instaliavimo darbai, kurie kilnojamo pobūdžio daiktai yra instaliuojami (montuojami) statinyje ir tampa neatsiejama statinio dalimi. Tokiems statybos darbams yra taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 90 dalį statybos darbai apibrėžiami kaip „visi darbai, kurie atliekami statant arba montuojant naują, rekonstruojant, remontuojant, griaunant statinį, taip pat tokie darbai kaip žemės kasimas, mūrijimas, betonavimas, montavimas, pamatų ir stogų įrengimas, stalių, apdailos, įrenginių paleidimas ir derinimas“. Taip pat paminėta, kad statybos darbų apibrėžimą teikia Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, kuri apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 90 dalyje, tačiau ne VMI.

Komentare papildyta nuostata, jog prekės, kurios instaliuojamos arba montuojamos statinyje Lietuvos teritorijoje, buvo įsigytos iš užsienio asmens, tačiau šis nėra įsikūręs Lietuvos teritorijoje, tuomet atvirkštinis PVM taikomas pagal įstatymo 95 straipsnio 3 dalį 2 punktą, kai prekių pirkėjas (PVM mokėtojas) privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už tiekiamas prekes šalies teritorijoje, kai prekes tiekia užsienio asmuo, kuris nėra įsikūręs Lietuvos teritorijoje.

Vadovaujantis PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pirkėjas (klientas), kuris yra PVM mokėtojas, už tiekiamas prekes ar paslaugas privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM. Šiuo metu atvirkštinis PVM taikomas, kai pirkėjas (klientas) įsigyja juodųjų ir spalvotųjų metalo atliekų ir laužą, panaudotas medžiagas, įskaitant ir pusgaminių atliekas, kurios atsirado perdirbant, gaminant, lydant (nustatytas taikymo laikotarpis yra neribotas). Taip pat atvirkštinis PVM taikomas mobiliesiems telefonams, planšetėms ir nešiojamiesiems kompiuteriams (nustatytas taikymo laikotarpis iki 2026-12-31).

Anksčiau atvirkštinis PVM dar buvo taikomas bankrutuojančioms ar bankrutavusioms įmonėms, taip pat medienai (taikymas baigėsi galioti 2021 m. gruodžio 31 d.) ir standiesiems diskams (taikymas baigėsi galioti 2022 m. vasario 28 d.).

Per mokestinį laikotarpį pirkėjas (klientas), esantis PVM mokėtojas, įsigydamas prekes ar paslaugas (pagal 96 straipsnio nuostatas), išskaitytas PVM sumas privalo įtraukti į PVM deklaraciją ir sumokėti į biudžetą.

Taigi, pildant PVM deklaraciją FR0600 formą, pirkimo apskaičiuotos PVM sumos turi būti įrašomos į PVM deklaracijos 33, 25 bei 35 laukelius.

Jei turite klausimų dėl ūkio, įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvo, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos ir kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansinės apskaitos, mokesčių ar norite pasinaudoti ES parama, kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantus kiekviename rajone.