Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Balandžio mėnesio darbai tvarkantiems ūkio finansinę apskaitą

LŽŪKT informacija
2023-04-03

Kokius svarbius finansinės apskaitos darbus reikia atlikti balandį? Žvilgterėkite.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.