Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), apskaičiavimo 2024 m. sausio 1 d.

2024-01-29

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (ir vėlesniais jo pakeitimais), apskaičiavo 2024 m. sausio 1 d. žemės ūkio valdos ar ūkio bendrąjį standartinį gamybinį pelną ir ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (toliau – EDV).

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Paslaugas žemės ūkiui teikiantiems žemės ūkio veiklos subjektams primename, kad Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus teikiamos ŽŪDC iki birželio 1 d. Gavęs šią pažymą, ŽŪDC perskaičiuoja EDV reikšmę, įtraukdamas duomenis apie pajamas iš paslaugų žemės ūkiui. Po birželio 1 d. pateiktos pažymos nepriimamos ir EDV reikšmės neperskaičiuojamos.

Žemės ūkio valdų valdytojai, ūkininkai ir ūkinių gyvūnų laikytojai, kurie neįregistruoti Žemės ūkio ir kaimo verslo ar Ūkininkų ūkių registruose, galės pamatyti visus savo EDV rodiklius (kam jie yra apskaičiuoti) savarankiškai per e-valdžios vartus prisijungę prie Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalo (VŪRAP).

VĮ Žemės ūkio duomenų centras