Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Dovanos darbuotojams: ką vertėtų žinoti

Milda Valiuškevičienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kelmės r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-12-21

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Dovaną suprantame kaip dovanotojo neatlygintinai perduotas apdovanotojo nuosavybėn turtas. Kaip apmokestinamos įmonės darbuotojams įteikiamos dovanos?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Remiantis civilinio kodekso 6.465 str. 1 d. nuostatomis, dovana yra laikoma ir turtinės teisės (reikalavimo) kitai šaliai (apdovanotajam) neatlygintinis perdavimas bei apdovanotojo atleidimas nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiam asmeniui. Tokios juridinių asmenų įteikiamos dovanos darbuotojams pagal gyventojų pajamų mokestį gali būti apmokestinamos ir pagal bendrą taisyklę – jos laikomos darbuotojo pajamomis natūra, susijusiomis su darbo santykiais (GPMĮ 2 str. 15 d.).

Tokios dovanos gautos iki 2017-12-31 yra apmokestinamos visa dovanos verte. Nuo 2018-01-01 dovanos, kurių per mokestinį laikotarpį suma neviršijanti vienam darbuotojui 200 Eur yra neapmokestinamos, o nuo viršijančios dalies darbdavys privalo išskaičiuoti 20 proc. (iki 2018-12-31 – 15 proc.) pajamų mokestį. Į mokestinio laikotarpio 200 Eur vertę turi būti įskaičiuojama ir darbdavio įteiktų prizų vertė. Dovanas, kurių vertė per mokestinį laikotarpį neviršijo 200 Eur, darbdavys privalo deklaruoti metinės deklaracijos GPM312 formoje VMI sistemoje.

Pavyzdžiui: švenčių proga įmonė savo darbuotojų vaikams paruošė dovanų ir saldainių rinkinius, kurių bendra suma asmeniui neviršys 200 Eur. Tokiu atveju darbdaviui ne didesnės nei 200 Eur vertės dovanos natūra neapmokestinamos „Sodros“ ir GPM įmokomis (GPMĮ 17 str. 1 d. 39p., VSDĮ 11 str. 1 d. 19 p.). O šių dovanų pirkimo PVM neatskaitomas ir gali būti apskaitoje traukiamas į leidžiamus atskaitymus (PVMĮ 62 str. 1 d., 17 str. 1 d.).

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą dovanos, įteiktos darbuotojų vaikams, yra laikomas darbuotojų pajamomis natūra, tai reiškia, kad ir darbuotojo, ir jo vaiko dovanų vertė turi būti sumuojamos kartu ir deklaruojamos metinėje GPM312 deklaracijoje.

Pavyzdžiui: darbdavys savo darbuotojui jubiliejaus proga padovanojo 200 Eur grynaisiais. Šiuo atveju, kaip ir anksčiau pateiktame pavyzdyje neapmokestinama GPM įmoka ir deklaruojama GPM312 deklaracijoje, nurodant 07 pajamų rūšies kodą (kadangi suma neviršija 200 Eur). Tačiau VSD įstatymas numato, kad pinigais įteiktos dovanos turi būti apmokestinamos, o tai reiškia, kad darbdavys turi dovanotų pinigų sumą įtraukti į to mėnesio SAM pranešimą bei apskaičiuoti ir sumokėti „Sodros“ įmokas.

Pavyzdžiui: darbdavys paruošė kalėdines dovanas su įmonės logotipu kitos įmonės darbuotojams. Vienos dovanos vertė siekia 75 Eur. Tokiu atveju specialiai supakuota dovana, neviršijanti 75 Eur ir teikiama kaip kalėdinė dovana verslo parneriams, gali būti laikoma reprezentacine dovana. Tai reiškia, kad nereikia skaičiuoti PVM dėl prekių suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti ir galima 50 proc. dovanų įsigijimo išlaidų priskirti leidžiamiems atskaitymams bei atskaityti 50 proc. PVM (PMĮ 22 str. 3 d., 62 str. 2 d. 1 p.).

Darbdavio dovanos darbuotojams sumuojamos per mokestinį laikotarpį kiekvienam asmeniui individualiai ir iki 200 Eur yra neapmokestinamos GPM ir „Sodros“ mokesčiais. Vis tik, reikėtų nepamiršti, kad kiekvienas atvejis yra individualus ir reikalaujantis atskiros analizės.