Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Kada atsiranda PVM prievolė asmeniui įsigijus prekių iš ES valstybės narės?

Lilijana Jakimavičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Molėtų r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantė
2023-07-11

Šių 2023 metų gegužės pabaigoje Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) papildė leidinį „Lietuvos Respublikos asmenų prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitos ES valstybės narės“. Leidinyje akcentuojami svarbūs aspektai, į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį.

Leidinys yra aktualus ne PVM mokėtojams, įsigyjantiems prekių iš kitų ES valstybių narių. Nurodoma, kad prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda tuomet, kada yra įsigyjama prekių iš ES valstybės narės (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes vadovaujantis pagal PVM įstatymo 71 str.) už didesnę sumą negu 14 000 Eur per kalendorinius metus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pateiktoje lentelėje nurodyti LR asmenys, kurie registruojami PVM mokėtojais, įsigydami prekių iš kitų valstybių narių ir kada atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš ES valstybės narės.

Kokios prievolės atsiranda LR asmenims, kurie viršijo 14 000 Eur ribą įsigydami prekių iš ES valstybės narės?

Asmenys, viršijantys 14 000 Eur ribą, privalo PVM skaičiuoti nuo ES įsigytų prekių paskutinio sandorio, kuriuo metu buvo viršyta 14 000 Eur riba, taip pat ir nuo visų Lietuvoje įvykusių prekių ir suteiktų paslaugų pardavimų, nors ir atlygis šalies teritorijoje neviršijo 45 000 Eur per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas.

Apskaičiuotą PVM sumą asmenys turi deklaruoti Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos FR0608 formoje. Apskaičiuoti PVM privalu ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, išgabenus įsigytas prekes iš ES valstybės narės, kada išgabenimo data patvirtina prekių gabenimo dokumentai (pvz. tarptautinis prekių gabenimo važtaraštis).

Ūkininkai, kurie taiko kompensacinio PVM tarifo schemą, praranda teisę gauti iš pirkėjų 6-ių procentų kompensacinį PVM tarifo priedą, taip pat privalo išsiregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema.

Jei turite klausimų dėl ūkio, įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvo, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos ir kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansinės apskaitos, mokesčių ar norite pasinaudoti ES parama, kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantus kiekviename rajone.