Gegužės 21 d., antradienis | 24

Kada verta būti PVM mokėtoju, kada privaloma?

Alina Šlykova
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kretingos r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-09-26

Daugelis jaunųjų ir pradedančiųjų ūkininkų svarsto, kada yra ta riba, kai jau reikia tapti PVM mokėtojais, o kada naudinga ir verta?

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (toliau PVMĮ) pridėtinės vertės mokėtoju galima tapti savanoriškai arba atsiradus prievolei registruotis PVM mokėtoju.Savanoriškai PVM mokėtoju dažniausiai registruojasi tie fiziniai asmenys, kurie vykdo ar ketina vykdyti ekonominę veiklą ir planuoja įsigyti brangesnes investicijas savo veiklai, tokiu būdu atgaunant pirkimo PVM.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pavyzdys:

Ūkininkas planuoja įsigyti traktorių, kurio vertė 60 500 Eur (50 000 Eur + 10 500 Eur PVM). Jeigu ūkininkas prieš įsigydamas traktorių savanoriškai taptų PVM mokėtoju – šią sumą 10 500 Eur galėtų susigrąžinti. PVM grąžinimui PVM mokėtojas privalo pateikti prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) (forma FR0781).

Jei nesiregistruojama PVM mokėtoju savanoriškai, tuomet reikia stebėti, ar neatsiranda prievolė tapti PVM mokėtoju. Fiziniams asmenims atsiranda prievolė būti PVM mokėtojais šiais atvejais:

1. Kada Lietuvos teritorijoje parduotų prekių ir/ar suteiktų paslaugų suma (per paskutinius 12 mėnesių) yra didesnė kaip 45 000 Eur.

Dažnai būna atvejų, kada pradedantys žemės ūkio veiklą ūkininkai buhalterinę apskaitą tvarko patys ir parduotos produkcijos ar suteiktų paslaugų pajamų sumą suskaičiuoja tada, kai reikia deklaruoti pajamas, o pagal pajamas jau senai turėjo būti prisiimta prievolė tapti PVM mokėtoju.

Pavyzdys:
Fizinio asmens, nuo 2021 m. nuo sausio vykdančio žemės ūkio veiklą, prekių tiekimas šalies teritorijoje per paskutinius 12 mėn. sudarė:

Fizinio asmens pardavimai per paskutiniuosius 12 mėn. (nuo 2021-01 iki 2021-12) sudarė 54 000 Eur ir viršijo 45 000 Eur ribą. Šiam fiziniam asmeniui nuo spalio atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju, teikti PVM deklaracijas (FR6000) ir mokėti apskaičiuotus PVM mokesčius. Fizinis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju spalio, lapkričio ir gruodžio mėn., gavo pajamų už 9 000 Eur. Tad privalo nuo šios sumos, kuri viršija 45 000 Eur, apskaičiuoti mokėtiną į biudžetą PVM sumą – 1 562 Eur (9 000 Eur x 21 proc. / (100 proc. +21 proc.)).

Kitas svarbus aspektas – nesvarbu, ar fizinis asmuo vykdo veiklą ar kelias veiklas, vienas ar kartu su kitais asmenimis (kurie pagal PVMĮ 2 straipsnio nuostatas laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų ir visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų ir jo paties bendra gauta ar gautina atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo nustatytą 45 000 Eur Lietuvoje sumą,neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą 45 000 Eur sumą.

Pavyzdys:

Fiziniam asmeniui (žmona) kartu su susijusiu asmeniu (vyru) bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso dvi individualios įmonės. Per 12 paskutinių mėnesių už PVM apmokestinamų prekių tiekimą šalies teritorijoje šių individualių įmonių atlygis sudarė 27 000 Eur ir 31 000 Eur. Kadangi kiekvienas iš susijusių asmenų kontroliuoja dvi įmones, o bendras atlygis sudaro 58 000 Eur, tai abiem įmonėms atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojomis.

2. Kai ekonominę veiklą vykdančio fizinio asmens iš kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių PVM mokėtojų įsigytų prekių vertė viršijo nustatytą 14 000 Eur ribą, jam atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, nuo sandorio, su kuriuo viršijo minėtą ribą, skaičiuoti ir mokėti PVM.

Pavyzdys:

Ūkininkas iš Prancūzijos įmonės, PVM mokėtojos, 2021 m. balandžio ir kovo mėnesiais įsigijo galvijų, kurių vertė 14 700 Eur (neįskaitant PVM sumokėto ar mokėtino Prancūzijoje). Prancūzijos įmonė PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiavo „prancūzišką“ PVM, o įsigytų galvijų vertė be PVM yra didesnė negu 14 000 Eur, todėl ūkininkui atsiranda prievolė tapti PVM mokėtoju ir sumokėti „lietuvišką“ PVM. Kadangi 14 000 Eur riba buvo viršyta su gegužės mėn. sandoriu, tai PVM mokestis skaičiuojamas nuo 1 200 Eur vertės. Mokėtina PVM yra 208 Eur (1 200 Eur x 21 proc. / (100 proc. +21 proc.)). Ši suma turi būti deklaruojama Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos (forma FR0608) 18 laukelyje.

Apyskaita turi būti pateikta už mėnesį, kurį atsirado prievolė mokėti PVM, ir joje apskaičiuota PVM suma į biudžetą turi būti sumokėta (kodu 1001) iki 25 dienos kito kalendorinio mėnesio, einančio po to mėnesio, už kurį ji buvo apskaičiuota.