Gruodžio 09 d., penktadienis | 22

Kas žinotina apie registravimą PVM mokėtojų registre?

Diana Puodžiukienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Utenos r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-06-06

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. dar vieni pasikeitimai Lietuvos mokesčių sistemoje. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-34 buvo pakeistos „Įregistravimo PVM mokėtoju / išregistravimo iš PVM mokėtojų registro taisyklės“ bei patvirtintos „PVM mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisyklės“. Kas žinotina apie registravimą PVM mokėtojų registre?

Nuo šiol ūkininkų prašymai įregistruoti PVM mokėtojais arba išregistruoti iš PVM mokėtojų registro bus teikiami tik elektroniniu būdu per „Mano VMI“ sistemą. Panaikinta popierinė prašymo įregistruoti PVM mokėtojais forma FR0389.

Fiziniai asmenys, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą, gali savanoriškai arba privalomai registruotis PVM mokėtojais. Dažniausiai savanoriškai registruojasi tie, kurie teikia paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemones, kad susigrąžintų PVM nuo brangių investicijų. Ūkininkas tampa PVM mokėtoju, jei per paskutinius 12 mėnesių pajamos viršija 45 tūkst. eurų. Tada atsiranda prievolė patiems pateikti prašymą ir tapti PVM mokesčių mokėtoju.

Žingsniai, kaip susirasti prašymą

  1. www.vmi.lt tinklapyje prisijungti prie „Mano VMI“ sistemos;
  2. Horizontalaus meniu juostoje pasirinkti „Paslaugos“;
  3. Susirasti ir išskleisti „PVM mokestis ir registravimas“;
  4. Pasirinkti „PVM mokėtojo registravimas, duomenų keitimas“;
  5. Žaliame laukelyje rinktis „Pildyti prašymą“.

Jei po to, kai prašymas pateiktas ir bus nagrinėjamas registravimas PVM mokėtoju, VMI kas nors bus neaišku, ši galės savo iniciatyva patikrinti ir patikslinti jai prieinamą būtiną informaciją. Jei tokia informacija VMI nedisponuoja, dėl papildomų duomenų ar informacijos gavimo susisiekia su fiziniu asmeniu, t. y. ūkininku, arba parengia pranešimą dėl papildomų duomenų pateikimo.

Taip pat, jei ūkininkas pageidauja, galės gauti PVM mokėtojo registravimą patvirtinantį sertifikatą (FR0730). Norintys jį gauti, turėtų pateikti atskirą prašymą. Sertifikatą bus galima gauti ne tik sistemoje, bet ir paštu arba asmeniškai atsiimti apskrities VMI.

Kada negaunamas ar prarandamas PVM mokėtojo kodas

Mokesčių mokėtojai turi bendradarbiauti su mokesčių administratoriais, nepiktnaudžiauti ir pareigingai mokėti įmokas, teikti ataskaitas.Todėl svarbu paminėti taisyklėse išvardintus atvejus aktualius ūkininkams, kada negaunamas ar prarandamas PVM mokėtojo kodas:

Nuo šių metų tik elektroniniu būdu per „Mano VMI“ sistemą galima gauti VMI priimtus sprendimus dėl įregistravimo PVM mokėtoju, dėl išregistravimo ar neišregistravimo iš PVM mokėtojų. Tad naudinga, reikalinga ir svarbu prisijungti ir susipažinti su www.vmi.lt tinklapyje esančia „Mano VMI“ sistema.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.