Birželio 07 d., trečiadienis | 23

Keisis su darbo santykiais susijusių atsiskaitymų išmokėjimo tvarka

Monika Lukošienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2021-11-15

Nuo 2022 m. sausio 1 d. visi atsiskaitymai su darbuotojais tokie, kaip darbo užmokestis, ligos išmokos už dvi dienas, atostoginiai, komandiruočių išlaidų kompensacijos, dienpinigiai, kilnojamojo darbo išmokos ar kitos kompensacijos, kurias darbdavys išmoka darbuotojui, turės būti išmokami pavedimu į darbuotojo nurodytą banko sąskaitą.

Ši Darbo kodekso 139 straipsnio įstatymo pataisa galios visiems darbdaviams: tiek įmonėms, tiek individualiąją veiklą vykdantiems gyventojams, turintiems darbuotojų, t. y. ir ūkininkams.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. RevyTrex

Darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai, suteiktos paslaugos ar atlyginimo išmokėjimas grynaisiais pinigais negali būti laikomi darbo užmokesčiu. Išimtis gali būti taikoma tik jūrininkams, kuriems taikoma Prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

Apskaičiuoti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai darbuotojams, pavyzdžiui už 2021 metų lapkričio ar gruodžio mėnesius, pagal naująjį įstatymo pasikeitimą nuo 2022-01-01 turės būti išmokami ne grynais pinigais, bet pavedimu į darbuotojų banko sąskaitas. Todėl visi darbuotojai turės atsidaryti asmenines sąskaitas bankuose, kadangi grynaisiais pinigais nebebus galima sumokėti atlyginimo bei kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais. Darbovietėje prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, darbuotojai turi būti informuojami ir konsultuojami Darbo kodekso nustatyta tvarka.

Pagal Darbo kodeksą atlygis darbuotojui už darbą turi būti mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, už pirmąją mėnesio pusę išmokant avansą. Vieną kartą per mėnesį darbo užmokestis gali būti mokamas tik darbuotojui pateikus prašymą raštu.

Bet kuriuo atveju, už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.

Darbuotojui pateikus prašymą dėl kasmetinių atostogų, atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią.

Darbo kodekso 148 straipsnis numato, kad darbdavys privalo darbuotojui ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę.