Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Kokie MMA ir NPD pokyčiai nuo 2024 metų?

Airida Juodkienė
LŽŪKT Kretingos rajono biuro jaunesnioji finansinės apskaitos konsultantė
2024-01-04

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nuo 2024 m. sausio 1 d. LR vyriausybės nutarimu minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) didinamas 10 proc. Taip pat 20 proc. didėja neapmokestinamas pajamų dydis (NPD). Kokius atlyginimo pokyčius dėl MMA ir NPD didėjimo pajaus darbuotojai?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Minimalaus atlyginimo pokyčiai pavaizduoti lentelėje žemiau. Prieš mokesčius mėnesinis atlyginimas, lyginant su 2023 m., didėja nuo 840 Eur iki 924 Eur, o minimalus valandinis atlyginimas nuo 5,14 Eur didėja iki 5,65 Eur. Procentine išraiška minimalus atlyginimas padidėja 10 procentų.

MMA pokyčiai 20232024 m. (parengta autorės)

Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) yra gyventojų pajamų mokesčių lengvata, kuomet darbuotojo prašymu ją pritaikius, su darbo santykiais susijusios pajamos yra NPD dalimi neapmokestinamos pajamų mokesčiu, priklausomai nuo gaunamų pajamų dydžio.

Mėnesinis neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) 2023 m. buvo 625 Eur, nuo 2024 m. NPD didėja iki 747 Eur. Tai yra apie 20 procentų daugiau, lyginant su ankstesniu laikotarpiu.

Toliau panagrinėsime NPD taikymą pagal darbuotojo su darbo santykiais susijusias pajamas per mėnesį ir jam priklausančio darbo užmokesčio pokytį nuo 2024 m.

Kai gyventojo darbo užmokestis neviršijaMMA – 924 Eur per mėnesį, taikomas mėnesinis NPD yra 747 Eur.

Pavyzdžiui: darbuotojo darbo užmokestis neatskaičius mokesčių per mėnesį 924 Eur. Yra prašymas taikyti NPD. Darbuotojas papildomai pensijai nekaupia.

Gyventojų pajamų mokestis(GPM) = (924-747) x 20 % = 35,40 Eu

Sodros mokesčiai = 924 x 19,5 % = 180,18 Eur.

Darbo užmokestis „į rankas“ = 924-35,40-180,18 = 708,42 Eur

2024 m. darbuotojai, kurių atlyginimas minimalus, gaus 708,42 Eur atskaičius mokesčius („į rankas“). Lyginant su 2023 m., tai 75,22 Eur didesnė suma (2023 m. MMA po mokesčių buvo 633,20 Eur).

Kai gyventojo darbo užmokestis viršija MMA, tačiau nėra didesnis nei 2 167 Eur, taikytinas NPD apskaičiuojamas pagal formulę: mėnesio NPD = 747 – 0,5 x (darbo užmokestis – MMA)

Pavyzdžiui: darbuotojo darbo užmokestis neatskaičius mokesčių per mėnesį yra 1500 Eur. Yra prašymas taikyti NPD. Darbuotojas papildomai pensijai nekaupia.

NPD = 747 – 0,5 x (1500 – 924)= 459,00 Eur

GPM = (1500- 459) x 20 % = 208,20 Eur

Sodros mokesčiai = 1500 x 19,5 % = 292,5 Eur

Darbo užmokestis „į rankas“ = 1500 – 208,2 – 292,5 = 999,30 Eur

Pagal aukščiau pateikto pavyzdžio skaičiavimą, darbuotojas atskaičius mokesčius 2024 m. gaus 999,30 Eur „į rankas“, kai 2023 m. gavo 977,06 Eur. Pokytis –22,24 Eur daugiau, negu ankstesniais metais.

Kai gyventojo darbo užmokestis viršija 2 167 Eur, taikytinas NPD apskaičiuojamas pagal formulę: mėnesio NPD = 400 – 0,18 x (darbo užmokestis – 642)

Pavyzdžiui: darbuotojo darbo užmokestis neatskaičius mokesčių per mėnesį yra 2 170 Eur. Yra prašymas taikyti NPD. Darbuotojas papildomai pensijai nekaupia.

NPD = 400 – 0,18 x (2170-642) = 124,96 Eur

GPM = (2170-124,96) x 20 % = 409,01 Eur

Sodros mokesčiai = 2170 x 19,5 % = 423,15 Eur

Darbo užmokestis „į rankas“ = 2170-409,01-423,15 = 1337,84 Eur

Formulė skaičiuoti NPD, lyginant 2024 m. ir 2023 m., yra vienoda, tik šiais metais darbo užmokestis, taikant šią formulę, turi viršyti 2 167 Eur, kai 2023 m. darbo užmokestis turėjo būti daugiau nei 1 926 Eur.

Pagal duotą pavyzdį, uždirbantys daugiausiai nepajaus skirtumo, nes ir ankstesniais (2023 m.), ir 2024 m. gaunamas darbo užmokestis po mokesčių apskaičiavimo yra vienodas – 1 337,84 Eur.

NPD nebetaikomas, kai mėnesio pajamos pasiekia ~ 2 865 Eur.

Pagal pateiktus skaičiavimo pavyzdžius matome, kad MMA ir NPD pakeitimai labiausiai aktualūs tiems, kurie uždirba mažiausiai, t. y. minimalų atlyginimą. Darbuotojai, kurių atlyginimas viršija minimalų, bet yra mažesnis negu 2167,00 Eur, pajaus atlyginimo pokytį, tačiau nedidelį. Tie, kurie uždirba daugiau negu 2 167 Eur, pokyčio visai nepajus, nes jų atlyginimas bus toks pats, kaip ir ankstesniais metais.

Nuo 2024 m. keičiasi mėnesinis NPD asmenims, kuriems nustatytas ribotas darbingumo lygis:

  • 0–25 procentų darbingumo lygis: mėnesis NPD yra 1 127 Eur
  • 30–55 procentai darbingumo lygis: mėnesis NPD yra 1 057 Eur

Jei turite klausimų dėl ūkio, įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvo, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos ir kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansinės apskaitos, mokesčių ar norite pasinaudoti ES parama, kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantus kiekviename rajone.