Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Ligos išmoka savarankiškai dirbantiems. Ką reikėtų žinoti?

Elina Giedraitienė
LŽŪKT Radviliškio r. biuro jaunesnioji finansinės apskaitos konsultantė
2023-11-21

© Agroakademija.lt nuotr.

Daugeliui aktualu ar galima susirgus gauti ligos išmoką, jei dirbi savarankiškai, bei kada ji išmokama: tada, kai susergama, ar tik kitais metais deklaravus pajamas? Kokios sąlygos turi būti tenkinamos išmokai gauti?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Taigi, asmenys, nedirbantys pagal darbo sutartį, o dirbantys savarankiškai, t. y. pagal individualios veiklos pažymą ar vykdantys žemės ūkio veiklą ūkininkai, yra draudžiami ligos socialiniu draudimu. Tad susirgę gali gauti ligos išmoką, jeigu:

  • turi nustatytą stažą, ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskutinius 12 mėn. iki ligos pradžios arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. (stažas gali būti sukauptas ir jei buvo dirbama pagal darbo sutartį). Savarankiškai dirbančiam asmeniui stažas kaupiamas pagal sumokėtas įmokas. Jeigu įmokos sumokėtos nuo 1 minimalios mėnesinės algos (2023 m. sausio 1 d. MMA – 840 Eur), įgyjamas 1 mėnesio socialinio draudimo stažas. Jei įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės sumos, stažas kaupiamas proporcingai daugiau ar mažiau, bet per kalendorinius metus daugiau nei 12 mėn. stažo sukaupti negalima;
  • asmuo apdraustas ligos socialiniu draudimu. Savarankiškai dirbantys asmenys yra apdrausti, kai iki pirmos nedarbingumo dienos yra sumokėję valstybinio socialinio draudimo įmokas (toliau VSD) už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš kalendorinį mėnesį, kurį jie susirgo (turi būti gydytojo išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas).

Jeigu asmuo pasinaudoja galimybe pirmaisiais savarankiškos veiklos metais VSD įmokų nemokėti, tai laikoma, kad asmuo nedraustas ligos socialiniu draudimu ir išmokos gauti neturi teisės.

Kada ir kokio dydžio įmokas reikia mokėti, kad atsirastų teisė gauti ligos išmoką?

Įmokos mokamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų 12,52 proc. tarifu (15,52 proc., jei kaupiama pensijai papildomai). Paprastai įmokos mokamos nuo praėjusiais metais gautų pajamų iki einamų metų gegužės 1 dienos.

Asmuo laikomas apdraustu, jeigu iki pirmos nedarbingumo dienos yra sumokėjęs ligos draudimo įmokas už praėjusį kalendorinį mėnesį (pvz., suserga spalį, o įmokos turi būti sumokėtos už rugsėjį).

Norint būti apdraustu ir gauti išmoką einamaisiais kalendoriniais metais, reikia mokėti VSD įmokas ir teikti SAV pranešimus „Sodrai“ kiekvieną mėnesį. SAV pranešimas teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos, o įmokos mokamos iki einamo mėnesio paskutinės dienos. Sumokėjus įmokas, bet nepateikus SAV pranešimo, ligos išmoka neskiriama. Be šio pranešimo įmokos neįskaitomos, taigi asmuo negali gauti ligos išmokos.

Savarankiškai dirbantis asmuo gali rinktis, ar mokėti įmokas, skaičiuojamas nuo faktiškai gautų pajamų per mėnesį, ar nuo planuojamų gauti pajamų (pvz., nuo 1 MMA). Tokiu atveju, iki kitų metų gegužės 1 d. reikėtų sumokėti įmokų skirtumą pagal faktiškai gautas pajamas.

Jeigu pateikus metinę pajamų deklaraciją GPM311 VMI, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pajamos bus didesnės nei nuo kurių mokėtos įmokos avansu, tai sprendimai dėl išmokų yra peržiūrimi ir išmokama ligos išmokos nepriemoka, jei tokia susidaro. Jeigu deklaruotos pajamos mažesnės ir susidaro išmokos permoka, tuomet jos turi būti grąžintos „Sodrai“.

Pavyzdys

Asmuo vykdo veiklą nuo 2020 m. 2023 m. rugsėjo 20 d. išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Asmuo yra apdraustas, jeigu yra sumokėjęs VSD įmokas ir pateikęs SAV pranešimą už 2023 m. rugpjūtį. Taigi, išmoką asmuo gali gauti dar einamaisiais metais.

Pavyzdys

Asmuo vykdo veiklą nuo 2020 metų. 2023 m. rugsėjo 25 d. išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Už 2023 m. rugpjūtį VSD įmokos nesumokėtos. Šiuo atveju asmuo neturi teisės gauti ligos išmokos nuo 2023 m. rugsėjo 25 d., bet ji gali būti paskirta kitais metais (2024 m.), kai asmuo iki kitų metų gegužės 1 d. deklaruos 2023 m. pajamas VMI ir sumokės VSD įmokas „Sodrai“.

Kokio dydžio išmoka yra mokama?

Ligos išmokos dydis priklauso nuo asmens pajamų ir apskaičiuojamas pagal 3 mėnesių pajamas, nuo kurių yra mokamas VSD įmokos, buvusias iki kalendorinio mėnesio, prieš mėnesį, kai nustatytas nedarbingumas (pvz., jeigu nedarbingumas nustatytas rugsėjį, asmens pajamos yra vertinamos iš gegužės, birželio ir liepos mėnesių).

Iš „Sodros“ lėšų savarankiškai dirbantiems asmenims ligos išmoka mokama nuo trečios nedarbingumo dienos, už darbo dienas pagal kalendorių (taikoma 5 darbo dienų savaitė).

Mokama 62,06 proc. kompensuojamojo užmokesčio (dydis yra apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas (pajamos, nuo kurių mokamos įmokos), gautas per 3 paeiliui einančius mėnesius, buvusius iki praėjusio mėnesio prieš nedarbingumą).

Ligos išmokos išmokėjimo dieną iš priskaičiuotos sumos yra išskaitomi mokesčiai: gyventojų pajamų mokestis (15 proc.) ir privalomas sveikatos draudimas (6 proc.) (toliau PSD).

Preliminariai pasiskaičiuoti ligos išmokos dydį, galima pasinaudoti „Sodros“ puslapyje esančia skaičiuokle: www.sodra.lt (pasirinkti „Skaičiuoklės“, tada „Ligos išmokos skaičiuoklė“)

Pavyzdys

Asmuo vykdo veiklą nuo 2020 metų. Nuo 2023-09-11 iki 2023-09-17 išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Už rugpjūtį VSD įmokos sumokėtos, SAV pranešimas pateiktas. „Sodros“ puslapyje esančioje skaičiuoklėje įrašius minėtą nedarbingumo laikotarpį, vidutines pajamas 1000 Eur, gauname „Sodros“ mokamą išmoką neatskaičius mokesčių 89,09 Eur. Atskaičius mokesčius būtų 70,38 Eur. Jeigu visi dokumentai „Sodrai“ yra pateikti, išmoka apskaičiuojama per 10 d. d., o išmokama per 7 d. d. nuo apskaičiavimo dienos į asmens prašyme nurodytą banko sąskaitą.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad mokamos PSD įmokos nedraudžia ligos socialiniu draudimu. Įmoka, mokama, kad nenutrūktų draustumas medicinos ir sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, kurias apmoka Valstybinė ligonių kasa.

Taip pat svarbu pateikti prašymą „Skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą), GPS1“ „Sodrai“. Prašymas galioja neterminuotai. Šis prašymas teikiamas pakartotinai, jeigu pasikeičia asmens banko sąskaita.

Parengta pagal www.sodra.lt informaciją